Chceme být uznanou menšinou, volají Vietnamci

Praha – Čeští Vietnamci žádají po Nečasově vládě, aby se stali uznanou národnostní menšinou a přestali být „komunitou“, jako je tomu doposud. Požadavek (již opakovaně) vznesli na dnešním zasedání Svazu Vietnamců v ČR. Uznání menšinou by jim podle vlastních slov usnadnilo vyjednávání se státními orgány a mohlo přinést i finanční dotace. V Česku dosud existuje dvanáct oficiálních národnostních menšin, nejpočetnější jsou Slováci.

Požadavek vzneslo nově zvolené vedení Svazu Vietnamců v ČR spolu s Asociací českých občanů vietnamského původu. Jeho součástí je žádost o vlastního zástupce v radě pro národnostní menšiny, která funguje při Úřadu vlády ČR. Ta se touto žádostí v minulosti zabývala již několikrát, proti se ale stavělo ministerstvo vnitra. Argumentovalo tím, že Vietnamci národnostní menšinu netvoří mj. proto, že se nesnaží integrovat a že je do Česka přivedly primárně ekonomické zájmy.

K vietnamské emancipaci vede mj. to, že v Česku mají vlastní školky, televizi a čerstvě už i pobočku vietnamské banky. Od členství v radě a uznaného postavení menšiny si představitelé svazu slibují nejen účast na různých jednáních s úřady, ale třeba i dotace na kulturní akce.

  • Vietnamci v Česku
    Vietnamci v Česku zdroj: ČT24
  • Sjezd Svazu Vietnamců v ČR
    Sjezd Svazu Vietnamců v ČR zdroj: ČT24

Jsme třetí nejpočetnější, říkají Vietnamci

Předseda svazu Hoang Dinh Thang podotkl, že Vietnamci jsou třetí nejpočetnější skupinou cizinců v Česku po Ukrajincích a Slovácích. Podle sčítání je pak vietnamská národnost šestou nejčastější v Česku - po české, moravské, slovenské, ukrajinské a polské. Svaz odhaduje počet Vietnamců v ČR na 100 000. „Chceme získat rovnoprávné podmínky pro vietnamskou komunitu,“ uvedl Hoang Dinh Thang.

Podle vedení svazu Vietnamci mají pro českou společnost nemalý přínos. Většina z nich je v aktivním věku, pracují a platí odvody a daně, jejich děti studují, uvedli představitelé svazu. „Podle údajů ministerstva financí v roce 2010 vietnamští podnikatelé odvedli na daních kolem 680 milionů korun,“ podotkl člen výkonného výboru svazu Tran Viet Hung. Podle něj se čeští Vietnamci „stali mostem“ mezi Českem a Vietnamem a přispěli k rozšíření diplomatických vazeb i vzájemného obchodu.

Vietnamská komunita, vietnamská menšina?

Buddhistická svatyněK vietnamské národnosti se při loňském sčítání lidu přihlásilo 29 660 lidí. Podle statistik ministerstva vnitra letos ke konci září pobývalo v ČR legálně 57 762 Vietnamců. Z nich 39 035 mělo povolení k trvalému pobytu, zbytek k přechodnému. V letech 2001 až 2010 dostalo české občanství podle statistiků 482 Vietnamců.

Podle zákona tvoří národnostní menšinu lidé s českým občanstvím a jinou národností, kteří v Česku žijí, od ostatních se liší etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi a představují početnou minoritu. Legislativa se zmiňuje i o tom, že se menšina utvořila historicky. Její příslušníci se mohou sdružovat ve svých organizacích i stranách. Za určitých podmínek mají právo třeba na dvoujazyčné nápisy, informace ve své mateřštině či vzdělávání a vysílání ve své řeči. Od státu mohou získávat dotace na podporu jazyka a kultury.


Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské