Prohlédněte si úseky D1, které se opravují jako první

Praha – Modernizace naší nejstarší dálnice je rozdělena na 21 úseků. Nejkratší měří tři kilometry, nejdelší 14,7 km. Dálnice se během úprav rozšíří na každé straně o 0,75 metru, díky čemuž bude možné zachovat provoz v režimu 2+2 pruhy i v případě uzavírky neho havárie. Celá oprava by měla být dokončena za 5–10 let a stát má zhruba 24 miliard. Ředitelství silnic a dálnic vypsalo tendry na opravy prvních pěti úseků a na čtyřech se už teď pracuje.

Úsek Šternov - Psáře (41. - 49. km)

Celková délka úseku: 7,2 km

Úsek číslo 5 bude opravovat firma Eurovia CS, která v tendru vyhrála s nabídkou 523 milionů korun. ŘSD přitom cenu odhadovalo na 692 milionů korun. Stavební práce na tomto úseku se právě rozbíhají, větší část z nich se ale oproti původním plánům přesune až na jaro příštího roku. Nejdříve se totiž musely opravit betonové desky ve stoupacím pruhu a teprve teď se může začít pracovat na rozšíření dálnice. Položení nového povrchu dálnice se proto ani v jednom směru do konce letošní stavební sezony nestihne.

Tento úsek začíná mimoúrovňovým křížením u Šternova na 41. kilometru a končí mimoúrovňovou křižovatkou Psáře na 49. km. Jde o nejkratší úsek z těch, na které už ŘSD podepsalo smlouvy. Dálnice tu navíc vede dál od obydlených oblastí, pro opravu proto neplatí žádná omezení například kvůli hlučnosti prací.

Jedno omezení přesto na stavebníky čeká. Dálnice totiž vede poblíž řeky Blanice a v jednom místě ji přetíná. Blanice je přitom klasifikována jako významný vodní tok z hlediska druhové ochrany živočichů. Proto je ve stavebním povolení zakázáno vybetonování koryta Blanice i jejích přítoků, materiál pro modernizaci dálnice se nesmí skladovat v nivách toků apod. Na staveništi také musí být zajištěny prostředky pro likvidaci případného úniku ropných látek nebo nátěrových hmot do řeky.  

Součástí modernizace dálnice je v tomto úseku také pět mostů a dva nadjezdy nad dálnicí, které budou zcela přestavěny. Tady hrozí největší dopravní komplikace v rámci tohoto úseku, jelikož nelze zachovat provoz ve dvou pruzích v každém směru.  

Úsek Loket - Hořice (66. - 75. km)

Celková délka úseku: 9,6 km

Tendr na modernizaci úseku č. 9 vyhrálo konsorcium firem Colas CZ a Porr, které zvítězilo s cenou 625 milionů korun. Také na tomto úseku se povedlo vysoutěžit mnohem nižší cenu – ŘSD odhadovalo náklady na miliardu korun. Opravy se v tomto úseku rozběhly 10. června a podle harmonogramu, který schválilo ministerstvo dopravy, mají trvat do 21. července 2014.

Úsek číslo 9 začíná mimoúrovňovou křižovatkou u Lokte na 66. kilometru a končí na 75. km mimoúrovňovým křížením u Hořic. Dálnice D1 v tomto úseku překračuje hranici mezi Středočeským krajem a Krajem Vysočina a vede ochranným pásmem vodní nádrže Želivka. Pro stavební firmy proto platí přísnější režim kvůli možnému znečištění vody, zejména v okolí Blažejovického potoka. Navíc v okolí žijí mimo jiné i jezevci, lišky a vydry, a proto bude dálnice z obou stran oplocena a opraví se migrační podchody pro zvířata. Tímto úsekem také vede trasa losů, které ovšem oplocení nezastaví. Proto se nadjezd u Želivky osází vegetací a přemění na zelený přechod, aby mohla zvířata dopravní tepnu překonat.

Obydlené zástavbě se dálnice D1 v tomto úseku přibližuje hlavně u Hořic, kde vede jen pár desítek metrů od domů, proto tam platí přísnější omezení oprav. Hlučné stavební práce, například řezání, frézování vozovky, používání bouracího kladiva, mohou stavební firmy provádět jen mezi 07:00 a 21:00 - jinak pracují dělníci od 06:00 do 22:00.

Nejnáročnější část oprav už mají stavebníci za sebou, v noci z 5. na 6. července totiž zbourali tři mosty přes dálnici (na 67., 70. a 71. kilometru), po nichž vedou menší silnice. Tyto mosty budou později postaveny znovu. Dálnice kvůli demolici musela být na 19 hodin zcela uzavřena, i když to podle původních předpokladů mělo být o pět hodin méně. Jeden z nadjezdů totiž odolával stavební technice. Uzavírka ale vzhledem k víkendovému provozu nezpůsobila žádné větší komplikace, a to ani na objízdných trasách. 

Úsek Větrný Jeníkov – Jihlava (104. - 112. km)

Celková délka úseku: 8,5 km

Úsek D1 Větrný Jeníkov - Jihlava
Zdroj: ČT24

Výběrové řízení na úsek č. 14 vyhrálo opět konsorcium společností Colas CZ a Porr s cenou 649 milionů korun. Stavební práce byly zahájeny už 9. května - šlo o vůbec první úsek, kde začala modernizace D1. Opravy by měly být hotové v létě příštího roku. ŘSD chce auta udržet na dálnici, proto nejsou stanoveny objízdné trasy a kamionová doprava má zakázáno z dálnice sjíždět. Silnice v okolí D1 by totiž mohla doprava zahltit a těžká vozidla navíc poškodit vozovku. 

Úsek začíná mimoúrovňovou křižovatkou u Větrného Jeníkova a končí mimoúrovňovou křižovatkou u Jihlavy (Pávova). Dálnice D1 tu vede převážně lesem, u Pávova (severní předměstí Jihlavy, kde žije několik stovek obyvatel) se však přibližuje obytné zástavbě. Kvůli tomu je zde součástí stavebních podmínek omezení hlučných prací – ty se mohou provádět jen přes den mezi 06:00 a 22:00. Pokud by navíc chtěly stavební firmy nasadit například mobilní drtiče stavebního odpadu, musí nejdříve nechat provést studii, jaký hluk by to generovalo.

Dohromady zahrnuje úsek č. 14 devět mostů (nejvíc ze všech úseků, kde už jsou podepsány smlouvy) a dva nadjezdy. Nadjezd na 107. km už stavební stroje v noci z 8. na 9. června strhly a místo něj bude postaven nový. V tomto úseku se budou rekonstruovat ještě nadjezd na 111. kilometru, který spojuje dálniční odpočívky, a čerpací stanice na obou stranách dálnice.

Úsek Lhotka – Velká Bíteš (153. - 162. km)

Celková délka úseku: 9 km

Úsek D1 Lhotka - Velká Bíteš
Zdroj: ČT24

Výběrové řízení na úsek č. 21 vyhrálo konsorcium společností OHL ŽS a Alpine Bau s cenou 597 milionů korun. Také na tomto úseku už se 12. května začalo s modernizací, stavební práce by měly skončit v říjnu příštího roku. Nicméně v minulých týdnech se práce zastavily - podle stavební firmy je totiž dálnice v horším stavu, než se předpokládalo, žádala proto miliony navíc. Ministr dopravy Zdeněk Žák ale o víkendu pohrozil vypovězením smlouvy, pokud nedojde k obnovení prací - dnes začala firma OHL ŽS opět pracovat, stavebníci jsou ale několik týdnů ve skluzu. Objízdné trasy nejsou stanoveny, kamionová doprava má zakázáno z dálnice sjíždět. Vedení Kraje Vysočina i starostové okolních obcí se přesto obávají poškození regionálních silnic. Přímo Velkou Bíteší totiž vede krajský tah z Jihlavy do Brna, který kopíruje dálnici. 

Úsek začíná mimoúrovňovou křižovatkou u Lhotky a končí mimoúrovňovým křížením u Velké Bíteše. Na několika místech se těsně přibližuje obydlené zástavbě – nejhůře je na tom obec Lhotka, kde D1 vede jen pár desítek metrů od domů. Proto v okolí obce platí přísnější hluková opatření: hlučné stavební práce je možné provádět jen mezi 07:00 a 21:00, přičemž ty nejhlučnější stroje (štěpkovač, drtič stavebního materiálu) jsou zakázány úplně. Po dokončení oprav by se však měl hluk z dálnice omezit, alespoň si to slibuje radnice ve Velké Bíteši. Na novou vozovku se totiž položí povrch se speciální úpravou snižující hluk. V místech, kde budou i poté překračovány limity, by měly dodatečně vyrůst protihlukové stěny.

Modernizace 21. úseku zahrnuje celkem sedm mostů a tři nadjezdy přes dálnici. Také v tomto úseku už stavební stroje zbouraly trojici nadjezdů vedoucích přes dálnici. Mosty na 157. a 162. km budou obnoveny - oba spravuje město Velká Bíteš. Třetí nadjezd na 160. km ale patří malé obci Nové Sady, která není schopná se o něj starat. Zmizí proto bez náhrady a místo něj se vybuduje daleko levnější polní cesta. Nové Sady nemají v rozpočtu peníze na budoucí údržbu mostu - ten už je velice zchátralý, na místě stojí 40 let. Pokud by ale zmizel bez náhrady, tak by se lidé nedostali k pozemkům za dálnicí, navíc přes něj místní chodí rybařit. Kvůli demolici musela být D1 v noci z 5. na 6. července zcela uzavřena, vzhledem k víkendovému provozu ale omezení dopravy nebylo nijak fatální.

Úsek Velká Bíteš – Devět Křížů (162. - 168. km)

Celková délka úseku: 5,4 km

Úsek D1 Velká Bíteš - Devět křížů
Zdroj: ČT24

Zatím není jasné, která firma opraví 22. úsek dálnice. Společnost Eurovia CS se totiž proti výsledkům tendru odvolala a antimonopolní úřad vydal předběžné opatření, kterým výběrové řízení pozastavil. ŘSD odhaduje náklady na opravu tohoto úseku na 525 milionů korun (ve výběrovém řízení zvítězilo konsorcium OHL ŽS a ALPINE Bau CZ s cenou 382 milionů). Tento úsek se však neměl opravovat letos, a tak by předběžné opatření nemělo znamenat nějaké zásadnější komplikace.

22. úsek je vymezen mimoúrovňovou křižovatkou u Velké Bíteše a končí nadjezdem u Devíti Křížů na 168. km. Dálnice D1 tu vede převážně lesem, hned na začátku úseku se ale přibližuje obytné zástavbě v obci Košíkov. V jejím okolí proto platí hluková omezení: stavební firmy tam mohou ty nejhlučnější práce (řezání vozovky a betonových konstrukcí, frézování vozovky) provádět také jen mezi sedmou ráno a devátou večer.

Také na tomto úseku zmizí nad dálnicí jeden nadjezd (na 166. km), který patří Lesům ČR. Ty nesouhlasily s jeho následnou údržbou, nový nadjezd proto nevznikne. Ten stávající však stejně není příliš využívaný, spojuje dva lesy v okolí dálnice. Druhý z nadjezdů se pak zrekonstruuje.