VZP bude pacienty na protonovou léčbu posílat do Mnichova

Praha - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) podepsala Memorandum o vzájemné spolupráci s Protonovým centrem v Mnichově. Klienti tak podle mluvčího VZP Oldřicha Tichého mají jistotu, že pokud budou nezbytně potřebovat k léčení rakoviny ozařování protonem, mnichovské centrum jim ho poskytne a VZP uhradí. Paušální cena za léčbu je stanovena na 490 tisíc korun za pacienta, a to bez ohledu na diagnózu. Pražské centrum prohlásilo, že memorandum vzbuzuje pochybnosti, zda nebyl porušen zákon. 

VZP se pro mnichovské centrum prý rozhodla proto, že má dlouholeté zkušenosti s protonovou léčbou. Dalším důvodem je to, že si účtuje v řadě případů jen polovinu toho, co požaduje Protonové centrum v Praze. „Dojednání nižších částek za úhradu totožné péče umožní poskytnout moderní léčbu většímu počtu pacientů,“ prohlásil Tichý.

VZP se údajně pokoušela s pražským centrem vyjednat ceny srovnatelné s mnichovskou konkurencí. „Veškerá snaha o dohodnutí konkurenceschopných cen s pražským centrem však byla zatím marná. VZP nicméně i nadále zůstává otevřena případným jednáním,“ dodal mluvčí pojišťovny. 

Ovšem mluvčí pražského centra Vladimír Šulc prohlásil, že VZP s nimi o paušálu ani o konkrétních cenách nejednala. „Nereagovala ani na naši nabídku na léčbu rakoviny prostaty v ceně 260 000 korun za pacienta. Právě rakovina prostaty tvoří v amerických protonových centrech přes polovinu léčebné kapacity, neboť proton přináší jasné a prokazatelné výhody,“ doplnil.

Vladimír Šulc, mluvčí pražského protonového centra

„Memorandum s mnichovským Rinecker Proton Therapy Center za stanovenou cenu vzbuzuje pochybnosti, zda nebyl porušen zákon o veřejném zdravotním pojištění, anebo i zákon o veřejných zakázkách. Kdyby VZP s pražským centrem jednala, zjistila by, že průměrná cena za léčbu vychází v Čechách ještě výrazně níž než zmiňovaný paušál 490 000 korun v Mnichově.“

Šulc zmínil také cenu ubytování v mnichovském centru

Pražské centrum podle něj zná mnichovské kalkulace a ví, že cena za ubytování pacienta, bez obvyklého doprovodu rodiny, je 250 eur za den. „Tuto částku včetně cestovného je tedy nutno připočítat,“ zdůraznil.


VZP jednala s mnichovským centrem několik týdnů, první pacienti do Mnichova přitom odjeli už dříve. Podle Tichého uhradí VZP protonovou léčbu na špičkovém evropském pracovišti každému, komu ji jako nezbytnou doporučí multidisciplinární tým v jednom ze třinácti komplexních onkologických center v Česku.

Spory kolem Protonového centra v Praze

Cena výstavby soukromého Protonového centra na Bulovce i s vybavením se vyšplhala na 3,5 miliardy korun. Spor s českými zdravotními pojišťovnami začal poté, co VZP odmítla uznat platnost smlouvy o smlouvě budoucí, v roce 2006 ji podepsal nucený správce.

Protonové centrum v Praze by při léčbě plánovaného počtu pacientů a dané ceně ozáření mohlo získat přes miliardu korun ročně. VZP podala na centrum trestní oznámení, správní rada pověřila ředitele VZP, aby zájmy pojišťovny hájil i soudně. Centrum pak podalo žalobu na zaplacení smluvní pokuty k rozhodčímu soudu.

Protonový paprsek pronikne pouze k nádoru
Zdroj: ČT24

Následně VZP pohrozila koncem května centru soudní exekucí, dluží prý na zdravotním pojištění za zaměstnance. Centrum podle Šulce žádný dluh vůči VZP ani jiné zdravotní pojišťovně nemá. Současně na to reagovalo oznámením, že zaměstnanci, kteří jsou u VZP pojištěni, přejdou od ledna k jiné zdravotní pojišťovně. Celkem jde o 60 procent zaměstnanců centra.