ÚSTR má novou vědeckou radu, schválena byla jednomyslně

Praha - Rada Ústavu pro studium totality (ÚSTR) schválila všech jedenáct navržených kandidátů do vědecké rady. Kromě šesti českých do ní zasedne i pět zahraničních odborníků. Do svého poradního orgánu je navrhl nový šéf ústavu Zdeněk Hazdra. Rada schválila po téměř dvouhodinovém jednání všechny kandidáty jednomyslně.

Ve vědecké radě usedne historička umění Milena Bartlová, historik a profesor českých dějin Zdeněk Beneš, německý historik Detlef Brandes, americká historička a spisovatelka českého původu Paulina Brenová, dánský historik a bohemista Peter Bugge, americká historička a germanistka Cathleen Giustinová, mediální historik Jakub Končelík, americký historik a politolog Mark Kramer, politoložka Blanka Mouralová, kulturoložka a literární vědkyně Libora Oates-Indruchová, historik a politolog Michal Pehr.

Osazenstvo předminulé vědecké rady loni na jaře odešlo na protest proti odvolání tehdejšího ředitele Daniela Hermana a nástupu nové ředitelky Pavly Foglové. Minulá vědecká rada skončila letos na jaře s koncem funkčního období Foglové, kritici nicméně poukazovali na to, že někteří členové byli v KSČ.

Vědecká rada instituce, která má nestranně zkoumat dobu komunismu a nacismu, je poradní platformou pro výzkum, členy na návrh ředitele ÚSTR schvaluje hlavní rada instituce. Vědecká rada nemá žádné přímé pravomoci. Její členové se například vyjadřují k výroční zprávě a ročním plánům badatelské a ediční činnosti. Funkce člena vědecké rady je na rozdíl od člena hlavní rady neplacená.