Čtyřem magisterským oborům na VŠE hrozí omezení akreditace

Praha - Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) může přijít o akreditaci ke čtyřem navazujícím magisterským oborům. Omezení navrhla Akreditační komise. Její doporučení nyní musí posoudit ministerstvo školství. Pokud ho potvrdí a akreditaci těchto oborů skutečně omezí, nebude na ně fakulta moci přijímat nové studenty.

Návrh na omezení akreditace se týká oborů Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Regionální studia a Veřejná správa. „Národohospodářská fakulta dlouhodobě spoléhala na to, že na škole učí celá řada významných profesorů a docentů. Když šlo ale o konkrétní jednotlivé obory, tak jejich personální zabezpečení bylo špatné,“ řekla České televizi předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková.

Ke čtyřem navazujícím magisterským oborům měla komise výhrady už před rokem. Vadílo jí právě to, že nemají dostatečné personální zabezpečení. „Fakulta měla rok na to, aby situaci zlepšila. Podle kontrolní zprávy, kterou jsme dostali, se ale situace naopak spíše zhoršila,“ uvedla Dvořáková. Někteří lidé, kteří byli uváděni jako garanti oborů, navíc podle ní ze školy ke konci září odcházejí.

Dvořáková: Profesor, který pět let nic nenapsal, pro nás není významný

V případě personálního zabezpečení oborů na vysoké škole hodnotí Akreditační komise nejen dosažené akademické vzdělání, ale také to, zda tito lidé ve svém oboru publikují. „Nejde nám jen o to, zda dostaneme někoho, kdo má titul profesora, ale zda je to profesor, který v daném oboru opravdu působí a publikuje. Profesor, který posledních pět let nenapsal nic kvalitního, pro nás není významný,“ upozornila Dvořáková. Komisi vadí i situace, kdy sice garanti oborů publikují, ale studenti je ve škole nikdy neviděli.

Přesné důvody pro omezení akreditace VŠE zveřejní komise v zápisu, který bude podle Dvořákové hotový asi za 14 dnů. Vysoká škola se může proti rozhodnutí odvolat. Podle mluvčí VŠE Julie Daňkové zatím univerzita stanovisko komise oficiální cestou neobdržela, proto se k němu v současné době nebude vyjadřovat. „Pokud je to pravda, tak to považuji za naprosto absurdní,“ reagoval děkan fakulty Miroslav Ševčík.

Vladimíra Dvořáková: „Problémy jsou dlouhodobé a asi to trochu souviselo i s atmosférou na fakultě, kdy už za minulého vedení celá řada odborníků odcházela a neustále tam docházelo k vnitřním sporům. Mělo to velmi negativní dopad na podobu a stabilitu výuky.“


Podle Ševčíka se argumenty komise nezakládají na pravdě. „Naprosto splňujeme standardy týkající se magisterského studia, že alespoň šedesát procent přednášek musí vést docent nebo profesor,“ tvrdí děkan. Vyzdvihl, že jím vedená fakulta v posledních pěti letech pravidelně patří mezi dvě nejlépe hodnocené ekonomické fakulty v České republice podle žebříčku Hospodářských novin, který mimo jiné hodnotí i vědeckou činnost. „Národohospodářská fakulta jenom za poslední rok vydala 13 článků v odborných časopisech. Jsme daleko nejlepší z celé VŠE.“

Děkan Národohospodářské fakulty, která je jednou ze šesti fakult VŠE, je považovaný za kontroverzní osobnost. Čelí kritice ze strany některých studentů a učitelů, že se zbavuje kvalitních pedagogů. V dubnu byl také přistižen při zneužití majáku na dálnici. Ševčík ale kritiku odmítá. V březnu byl do funkce znovu zvolen na další čtyřleté funkční období.

Video Dvořáková: Některé garanty oborů studenti nikdy neviděli
video

Dvořáková: Některé garanty oborů studenti nikdy neviděli

Dvořáková: Některé garanty oborů studenti nikdy neviděli

18.9.2014

Akreditační komise hrozí VŠE