Boj s drogami zahrne i alkohol nebo gamblerství

Praha - Národní protidrogový koordinátor dnes představil změny, které se projeví v oficiální strategii. V pondělí vláda schválila rozšíření statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky také o oblast legálních drog, jako jsou alkohol, tabák, ale i hazard. Přijata by mohla být i novela zákona, která by zpřísnila podávání alkoholu nezletilým dětem.

Video Studio ČT24
video

Studio ČT24

Základním bodem komplexního protidrogového přístupu se stane koordinace. Dosud některé kauzy kolem tabáku řešilo ministerstvo zemědělství, alkohol potom spadal pod ministerstvo zdravotnictví. Přestože rada vlády nechce brát těmto resortům jejich pravomoc, bez nezbytného zastřešení se nepodaří zvrátit statistiky užívání návykových látek, v nichž se Česko umisťuje na předních pozicích.

  • "Dneska to jsou drogy, hry a alkohol, věci jsou v jednom balíčku, už to není záležitost nějaké subkultury, ale je to součást noční zábavy napříč všemi věkovými a sociálními kategoriemi. Není možné to řešit odděleně," uvedl národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil ve Studiu ČT24.

Drogy berou desítky tisíc lidí, ale kouří dva miliony

Viktor Moravčík z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti srovnává počty lidí, kteří mají problém s nelegálními drogami a kteří se dostali do potíží s legálními návykovými látkami. Dlouhodobých uživatelů pervitinu a opiátů jako heroin je 40-45 tisíc lidí. Oproti tomu je v dospělé populaci 23 % kuřáků a gamblerství se dotýká 150 tisíc hráčů. 

Častým tématem jsou čeští konzumenti alkoholu, kteří se ve spotřebě dostávají na první místa. Odhady jsou, že v republice žije půl milionu alkoholiků. Závažnější jsou potom ještě statistiky, které užívání alkoholu sledují u mladistvých. Pravidelné užívání návykových látek totiž vede k snadnější závislosti v dospělosti. Snaha je takové situaci zabránit. Vobořil má připravenou novelu zákona, pro kterou získal podporu i premiéra. Ta by měla zpřísnit postihy při podávání alkoholu dětem pod patnáct let. Projevilo by se to například bezodkladnou účinnosti sankcí pro provozovatele zařízení, který se porušení zákona dopustil.

  • "Alkohol a tabák je pořád něco, co se nepovažuje za žádný problém, a nikoho nenapadne, že to vzájemně souvisí i se závislostí na nelegálních drogách," uvedl Vobořil.

Za rok 2007 činily výdaje z veřejného rozpočtu a nepřímé výdaje (ve smyslu nemocí, předčasného úmrtí, kriminality) v souvislosti s drogami 50 miliard korun. Z toho na kouření připadá 30 miliard korun a na alkohol 16 miliard korun. Informoval o tom Viktor Moravčík, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.


V současné době je v platnosti dlouhodobá strategie, která byla schválena v roce 2010 a byla určena na roky 2010 až 2018. Mezi hlavní čtyři cíle této strategie patří snížení míry experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi, snížení míry problémového a intenzivního užívání drog, snížení potenciálního rizika spojeného s užíváním drog pro jedince i společnost a snížení dostupnosti drog zejména pro mladé lidi.

Statistiky užívání alkoholu

Podle přednosty kliniky adiktologie profesora Michala Miovského pije v ČR škodlivě či je na alkoholu závislých 12,5 procenta mužů a 2,7 procenta žen.

Fórum Pijte s rozumem provedlo výzkum, podle nějž má zkušenosti s pitím alkoholu až 83 procent dětí ve věku 11 až 15 let, více než 65 procent dětí mladších 11 let ale alkohol již ochutnalo.

V roce 2013 vytvořili analytici agentury Bloomberg žebříček konzumace návykových látek, do žebříčku zahrnuli 57 zemí. ČR byla v alkoholu na 4. místě, v drogách na 6. místě, v tabáku na 9. místě a v hazardu na 12. místě. V kombinovaném součtu všech kategorií se ale umístila na prvním místě před Slovinskem a Austrálií.