ČR pomůže všem krajanům, a to i finančně

Praha – Krajané z celého světa mohou od českého státu získat komplexní pomoc. Bezplatné ubytování na půl roku až rok, jazykové kurzy i finanční pomoc. Návrh ministerstev vnitra a zahraničí dnes podpořila vláda, čímž změnila dosavadní zásady pro repatriaci krajanů. Program nově umožňuje, aby dospělý vyčerpal až 50 000 korun, mladší 18 let pak 20 000. Impulsem pro nové zásady byla žádost několika stovek krajanů z Ukrajiny, kteří v důsledku tamního válečného konfliktu požádali o přesídlení do ČR.

Nejen volyňským Čechům

„Jedná se o všechny krajany, kteří jsou na území kteréhokoliv státu kdekoliv na světě. To znamená, není to jenom čistě pro volyňské Čechy,“ řekl dnes novinářům ministr vnitra Milan Chovanec. Hlavní posun v pravidlech pro návrat krajanů do vlasti spatřuje ve finanční pomoci. Výše maximální finanční pomoci ale podle Chovance odpovídá také tomu zájmu českého státu, aby změna pravidel nevytvořila vlnu ekonomických navrátilců.

Podle ministra vnitra české úřady rozeslaly českým krajanům na Ukrajině v první vlně 150 dopisů a e-mailů. „Máme zhruba 98 lidí, kteří se z toho seznamu přihlásili a dál jednají s úřady o tom, jestli využijí nebo nevyužijí nabídku České republiky. Ta nabídka je dneska konkrétní,“ uvedl. Ve druhé vlně odešlo dalších 130 dopisů a e-mailů, zatím ale bez odezvy.

Bohuslava Sobotku uvítali ve Westu zpěvem a tancem v českých krojích
Zdroj: ČTK
Autor: Martin Weiser

Finanční příspěvky a další pomoc

Peníze pro krajany budou určeny k tomu, aby překlenuli první měsíce pobytu v Česku. Zejména pak, aby mohli uhradit poplatky spojené s užíváním bytu nebo nakoupit do bytu vybavení. Finanční příspěvky má vyplácet ministerstvo vnitra. Maximální výše pro dospělou osobu činí 50 000 korun, 20 000 pak na každou osobu mladší 18 let, která žije ve společné domácnosti.

Ministerstvo vnitra krajanům poskytne i ubytování v zařízeních, které má pro tyto účely k dispozici. Bude bezplatné na šest měsíců včetně stravy, v odůvodněných případech ale ministertvo může pomoc prodloužit na celý rok. „Tato doba slouží zejména k získání průkazů povolení k pobytu, absolvování integračního a jazykového kurzu a seznámení s životem v ČR,“ uvádí dokument.

Vedle těchto kurzů chce vláda krajanům nabídnout pomoc s transportem osob a               „v přiměřené míře“ i majetku do ČR. Návrh také předpokládá certifikaci dosaženého vzdělání a asistenci při hledání trvalého ubytování i zaměstnání nebo. Tuto asistenci stát může poskytovat i prostřednictvím nestátního subjektu. Letos a příští rok jím má být Arcidiecézní charita Praha.

Krajané přinášejí dary při svatováclavské pouti
Zdroj: ČT24

Program dále umožňuje lidem českého původu, aby se − na základě individuální žádosti − ucházeli o trvalý pobyt v ČR. Některým krajanům pak nabízí i asistenci, aby splnili podmínky pro povolení trvalého pobytu a zároveň „asistenci v počátcích jejich života v ČR tak, aby se maximálně usnadnila jejich integrace, a tím i jejich plnohodnotné zapojení do české společnosti,“ doplnil Chovanec s upozorněním, že tuto pomoc program přisuzuje jen v odůvodněných případech. Podle návrhu v těchto případech rozhodne ministr vnitra vzhledem k sociální a ekonomické situaci žadatelů.

Program na pomoc krajanům financuje ministerstvo vnitra, které předpokládá, že letošní náklady budu maximálně 12 milionů korun. Prostředky na příští rok má vláda schvalovat v lednu.