V Austrálii jsou blízko k vymýcení rakoviny děložního čípku. Možné je to i v Česku, říkají experti

Austrálie se pravděpodobně stane první zemí světa, kde se podaří zcela eliminovat onemocnění rakovinou děložního čípku. Ze studie zveřejněné v prestižním odborném časopisu The Lancet by se tak mohlo stát v horizontu dvaceti let. Výsledky studie podle českých expertů dobře ukazují, čeho lze dosáhnout díky dobře nastaveným a vzájemně se doplňujícím očkovacím a screeningovým programům.

„Jednoduše nesmíme připustit, aby jakákoli žena na světě zemřela na nemoc, které je možné vhodnou prevencí předejít či ji úplně vyléčit. Máme k dispozici všechno, co potřebujeme, aby se rakovina děložního hrdla vyskytovala jen v knihách,“ uvedl generální ředitel Světové zdravotnické organizace doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Události: HPV virus ohrožuje také muže (zdroj: ČT24)

Vymýcení rakoviny děložního hrdla je reálné i v dalších zemích, včetně České republiky.
„Tato studie potvrdila, že s dobrou implementací vakcinačních programů, vysokým pokrytím cílové populace screeningem a soustavnou edukací můžeme jednou téměř všechny choroby spojené s HPV zcela vymýtit,“ uvedl předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák. 

V České republice je ročně diagnostikováno asi devět set případů rakoviny děložního čípku. Asi čtyři stovky žen na toto onemocnění ročně zemřou. Ačkoliv se daří zachytit stále více předrakovinových změn na děložním čípku a předejít tak rozvoji v rakovinu, stále se jedná o vysoká čísla. Tím spíše, že rakovina děložního čípku je onemocnění, kterému lze téměř stoprocentně předejít vhodnou prevencí. 

Prevence rakoviny děložního čípku spočívá v očkování

Rakovina děložního čípku je způsobena infekcí lidským papilomavirem (HPV z angl. human papillomavirus). Cílem primární prevence je zabránit nákaze infekcí HPV a následnému rozvoji onemocnění. Přenosu a infikování HPV šlo dříve zabránit pouze sexuální abstinencí (tedy nulovým sexuálním životem), celoživotní monogamií páru nebo užíváním kondomu. Přitom bylo známo, že ani kondom není stoprocentní ochranou a že přenos infekce HPV je možný i při nekoitálních aktivitách, jako je orální sex nebo mazlení.

  • Největší bariérou prevence je podle odborníků z HPV College nedostatečné povědomí veřejnosti o rizicích HPV infekce. Dále pak nedostatečné informování pacientů v ordinacích lékařů a v neposlední řadě také negativní mediální kampaň, která je proti očkování vedena. Bezpečnost a účinnost vakcín je potvrzena bezpočtem studií, přesto se stále objevují nepravdivá a poplašná tvrzení. Mnozí pacienti se tak nedostanou k účinné prevenci a zcela zbytečně trpí nebo jsou ohroženi na životě některým z mnoha HPV onemocnění.

Díky velkému medicínskému objevu a následnému vývoji vakcíny proti rakovině se nyní proti HPV infekci můžeme účinně chránit očkováním.

Nejvyššího efektu lze dosáhnout, pokud se očkují dívky i chlapci ještě před zahájením sexuálního života, tedy dříve, než se mohou s infekcí HPV setkat. Ale i očkování po zahájení sexuálního života přináší podle lékařů výrazné snížení rizika rozvoje rakoviny děložního čípku a dalších HPV asociovaných onemocnění. Česká gynekologická a porodnická společnost  doporučuje očkování i po konizaci, tedy po ošetření předrakovinových stádií na děložním čípku.

Tyto vakcíny jsou dostupné v asi sto třiceti zemích světa a více než šedesát z nich včetně ČR zařadilo očkování proti HPV do národních imunizačních programů.

Nejlepších výsledků dosáhla právě Austrálie, kde se podařilo naočkovat velký počet mladých lidí, a dosáhnout tak snížení výskytu HPV infekce typů 6, 11, 16 a 18 o zhruba 90 procent, snížit výskyt genitálních bradavic o zhruba 90 procent, předrakovinových změn na děložním hrdle nízkého stupně o zhruba 45 procent a předrakovinových změn na děložním hrdle vysokého stupně o zhruba 85 procent.

Vyšetření je zdarma

U nejčastějšího HPV karcinomu – rakoviny děložního čípku – jde odhalit předrakovinová stádia onemocnění pomocí stěru z děložního čípku. Jedná se o nebolestivý zákrok prováděný gynekologem v rámci pravidelné roční prohlídky, kterou mají ženy v Česku hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Cytologické vyšetření buněk z hrdla děložního ukáže včas na počínající nádorové změny.

Vliv HPV na ženu
Zdroj: HPV College

„Toto vyšetření v naprosté většině případů dokáže včas odhalit změny, které předcházejí rozvoji nádoru. Změny lze velice snadno ošetřit, většinou bez potřeby hospitalizace,“ uvádí Vladimír Dvořák.

Vliv HPV na muže
Zdroj: HPV College

Přestože se účast na screeningu v posledních letech podařilo výrazně zvýšit, a přestože je prevence plně hrazena zdravotními pojišťovnami, mnohé ženy této možnosti nevyužívají. „Pokud mezi ně patříte, určitě neváhejte a navštivte svého gynekologa. Pokud takového nemáte, poraďte se se svými kamarádkami, praktickým lékařem nebo zdravotní pojišťovnou, kde vám poskytnou informace o lékařích, kteří vás mohou zaregistrovat,“ nabádá Dvořák.

Na pravidelné gynekologické prohlídky by měly chodit nejen mladé ženy, ale i ty starší, které již neřeší antikoncepci ani těhotenství. Rakovina děložního čípku v pokročilém stádiu je velmi často diagnostikována právě u těchto starších žen, které přestaly na gynekologii docházet, upozorňuje Dvořák.

HPV testy – moderní doplněk k prevenci rakoviny děložního čípku

HPV test je novější, moderní automatizovanou metodou, která cíleně zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce. Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možné přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit ještě přesněji míru ohrožení rakovinou. Na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost infekce HPV mnohem dříve, než mohou být v důsledku jejího působení pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách.

Informace, kterou žena prostřednictvím tohoto testu získá, může zásadním způsobem pomoci stanovit riziko rozvoje rakoviny děložního čípku v budoucnosti. Pokud se žena dozví včas, že jí hrozí riziko onemocnění, bude možné, aby byla podrobněji sledována. Pokud se naopak dozví, že infekce HPV v jejím organizmu není přítomna, je její riziko vzniku nádoru spojeného s HPV infekcí velmi nízké dokonce na dobu několika následujících let.

Test HPV DNA je v České republice dostupný pro všechny ženy, které o něj u svého gynekologa projeví zájem. Zdravotní pojišťovny HPV testy zatím hradí pouze pacientkám, u kterých byl cytologický výsledek mimo normu a v některých dalších případech, např. u žen po ošetření přednádorových změn na děložním čípku. HPV DNA testy jsou až na výjimky doporučovány pouze ženám starším 30 let.