Průměrný Čech má mírnou nadváhu a každý pátý muž je obézní, ukázala statistika

Průměrný Čech trpí mírnou nadváhou, a častěji jde o muže než ženu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který se zaměřil na životní podmínky domácností. Mezi tuzemskými muži v porovnání se ženami také častěji převažuje obezita, v rámci celé populace jí je ohroženo 18,5 procenta Čechů.

Průměrná hodnota BMI indexu tělesné hmotnosti obyvatel České republiky vloni dosáhla 25,2. To je těsně za horní hranicí normální zdravé váhy. „Mírnou nadváhou trpí 47 % mužů a 33 % žen. Obezita se týká bezmála 20 % mužů a 18 % jejich protějšků,“ uvádí Michaela Jirková z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.

Co může za nadváhu?

Hmotnost souvisí se zdravým pohybem i vyváženou stravou. Vliv na kondici má mimo jiné pracovní fyzická aktivita. Sedavý způsob práce má více než třetina osob ve věku 25 až 64 let. Z větší části se jedná o ženy. Podíl osob se sedavou aktivitou však roste se vzděláním. Vysokoškoláci mají častěji sedavou práci, ovšem přes týden se více věnují volnočasovým fyzickým aktivitám.

„Volnočasová fyzická aktivita, jako je sport a fitness, je bližší mužům. Tráví jí průměrně 3,6 hodiny týdně, zatímco ženy jen 3,2 hodiny. S přibývajícím věkem však zájem o pravidelný pohyb slábne. Čtyřicet procent dospělých se pravidelně nevěnuje žádné sportovní ani rekreační pohybové aktivitě,“ říká Simona Měřinská z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.

Ženy dbají spíše na stravování než na cvičení, 21,4 % jí ovoce dvakrát i vícekrát denně. V takové míře si je dopřává jen 12 % mužů. S velkým rozdílem ženy předhánějí muže i v konzumaci zeleniny.

Další zajímavé informace nejen o speciálním modulu zjišťování, který se týká životního stylu osob starších 16 let, naleznete v publikaci Životní podmínky 2017. Kromě jiného přináší údaje o výdajích domácností za zdravotní péči.