Mnozí majitelé lesů zlehčovali změny klimatu. Teď trpí, říká expert

Majitelé lesů, kteří před 15 lety dali na varování vědců ohledně změn klimatu a začali na svých pozemcích prosazovat mimo jiné druhovou pestrost, zmírnili usychání a rozpad monokulturních lesů a souvisejí hospodářský dopad, říká lesnický odborník Aleš Erber. Zato s ekonomickými komplikacemi se nyní potýkají desítky majitelů včetně státního podniku Lesy ČR, dodal.

Vlastníci lesů by podle něj měli usilovat o stabilní a odolný porost, který zvládne sucho, kůrovce a vichřice.

„Adaptovat je potřeba ještě zdravý les, pokud chceme zachovat jeho funkce. Mám pocit, že mnoho vlastníků řeší problém, až když les napadne kůrovec. Existuje ale i daleko šetrnější a efektivnější cesta. Tkví ve včasných přestavbách ohrožených smrkových a borových porostů, která si žádá těžbu ve zdravých porostech, aby jej bylo možné rozrůznit druhově, výškově i věkově,“ řekl Erber v rozhovoru pro ČTK.

Problémy jsou v zákonech i trhu

Opatřením brání přesycený trh se dřívím a zastaralý lesní zákon. Stát by podle Erbera měl dočasně přistoupit ke garantovanému výkupu dříví za pevně stanovenou cenu.

Navíc je přemnožená spárkatá zvěř schopná nový les s vysazenými jedlemi či listnáči zničit. „Bez oplocení nelze v dnešní době vypěstovat duby, buky či jedle, což je hodně nákladné a zhoršuje finanční sílu vlastníků lesů,“ řekl Erber.

Jak se o les správně starat a zajistit jeho přestavbu, lze vidět u mnoha vlastníků. „Například na Vysočině jsou to lesy Kinských či Městské lesy Jihlava. Pokud bych měl říci příklad pro státní lesy, tak to jsou Bavorské státní lesy, kteří připravují svěřené lesy podle adaptační koncepce už z roku 2006,“ uvedl Erber.

Podotkl, že společnost i mnoho vlastníků lesů roky bagatelizovali a zpochybňovali vědecká varování o změně klimatu, které přináší oteplování a zvyšuje četnost extrémních jevů v počasí. To, že na vědecké poznatky nedala řada odborníků, potvrdil v těchto dnech v Brně na konferenci i Josef Svoboda z Lesů ČR, které na vývoj reagují až v posledních letech.

Klimatická změna nás dohnala

Podle Erbera už klimatická změna dohnala všechny a majitelé lesů musejí přemýšlet jednak o tom, co s méně kvalitním dřívím, o které dřevozpracovatelé nemají zájem, ale i jak obnovit les, zachránit jej či adaptovat, aby jim v budoucnu přinášel příjmy.

„Mnohým se do změn dlouho nechtělo. Kvůli tomu jsou lesy zničené suchem a kůrovcem. Cena takového dříví je již lokálně pod cenou výrobní. Trh zkolaboval. Vlastníci teď musejí přemýšlet, jak majetek ufinancovat,“ řekl Erber. Státní správa lesů podle něj dřív nekonala, nyní se snaží situaci řešit. „Jde výhradně o ministerstvo zemědělství,“ uvedl Erber.