Na Floridě umí zkapalnit mrtvá těla

Saint Petersburg – Na Floridě v Saint Petersburgu se začal nabízet místo tradiční kremace proces, během kterého lidské tělo skoro zmizí za dvě až tři hodiny. Jedná se o způsob zkapalnění, kterému se říká resomace. Roztok, který se při něm používá, neobsahuje kyseliny a je ekologicky šetrný.

Posledních 130 let existovaly v západní společnosti pouze dva způsoby, ze kterých si mohly rodiny zesnulých vybírat. Své blízké mohli pohřbívat buď do země, nebo žehem. V současné době se vyvinul i další způsob, jak mrtvé tělo pohřbít. Jedná se o alkalickou hydrolýzu. Ostatky se při ní rozkládají stejně přirozeně, jako by byly pohřbené. Vše jde jen mnohem rychleji.

„Zvyšujeme zásaditost přidáváním hydroxidu draselného a zvyšujeme teplotu,“ řekl biochemik Sandy Sullivan. Roztok v takzvaném resomátoru se zahřeje na 180 stupňů Celsia, tělo je vystaveno tlaku kolem deseti atmosfér. Když vše skončí, kapalina putuje do kanalizace. Není nebezpečná a životní prostředí nezatíží víc než voda z koupele.

Reportáž Hany Andělové (zdroj: ČT24)

„Není tam žádná DNA nebo cokoli podobného, protože tělo se během procesu rozloží na jednoduché aminokyseliny,“ řekl ředitel společnosti Anderson McQueen Funeral House John McQueen. Zbudou jen úlomky kostí, které se spalují, popel dostanou pozůstalí. Přístroj díky filtru řeší mnoho problémů krematorií. Kupříkladu výpary rtuti, které do ovzduší unikají z amalgamových zubních plomb. Třeba ve Velké Británii už tvoří šestnáct procent rtuťových exhalací. Skotský vynálezce proto doufá, že se podaří upravit evropské zákony tak, aby mohl podnikat i doma.