Evropská komise znovu hrozí tresty za nepřijímání migrantů

Evropská komise opět vyzvala členské státy Evropské unie, aby urychlily tempo přesunu migrantů, a pomohly tak snížit tlak u hranice EU. Své sliby zatím naplnilo pouze několik z nich. Komise pohrozila, že je připravena usilovat o potrestání zemí, které odmítají přijmout migranty, kteří jsou teď v Itálii a Řecku. V dokumentu pro nadcházející summit EU komise současně vyzvala ke zpřísnění národních zákonů a postupů proti migrantům bez nároku na azyl.

V září 2015 se ostatní členské země zavázaly, že si v příštích dvou letech rozdělí až 160 tisíc migrantů, kteří se dostali z Afriky a Blízkého východu přes Středozemní moře do Řecka a do Itálie.

Zatím se to ale podařilo jen asi u 13 500 žadatelů o azyl. Maďarsko, Rakousko a Polsko účast na tomto plánu odmítají, zatímco jiné země jako Česká republika, Slovensko, Bulharsko a Chorvatsko se zapojují jen velmi omezeně, podotýká komise.

Komise je pro urychlení vracení běženců bez nároků na azyl do země jejich původu.

Ohledně tvrdšího postupu vůči migrantům bez nároku na azyl komise především volá po zavedení opatření, která by urychlila vracení těchto běženců do země původu. Navrhuje urychlit vyřizování žádostí o azyl a deportace, zavírat do zvláštních středisek pak hodlá osoby, u kterých hrozí útěk na jiné místo Evropy, v úmyslu má také rychlé uzavření smluv o vracení migrantů s Nigérií, Tuniskem a dalšími státy.

Je naší povinností jasně říci migrantům, našim partnerům ve třetích zemích (mimo EU) a našim občanům, že pokud někteří lidé potřebují pomoc, tak my jim pomůžeme. Jinak ale musí odjet zpět domů.
Frans Timmermans
místopředseda Evropské komise

Řešení příčin migračních vln se třetími zeměmi

Komise také členské státy vyzývá, aby do konce měsíce splnily závazek poskytnout chybějící personál a vybavení pro Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž. Prohlášení EU a Turecka i po roce svého trvání pomáhá držet nelegální přechody hranic pod kontrolou, nicméně počet nově příchozích stále překračuje počet návratů, uvedla komise.

„Věrohodnost našich činů uvnitř Unie, na našich hranicích a k řešení přistěhovalectví je nezbytná pro budování vzájemné důvěry a možnost jednat kolektivně, když některý z členských států čelí většímu tlaku přistěhovalců. Stejně tak čím účinněji budeme pracovat s partnery ze třetích zemí na řešení příčin migračních vln, tím lépe se bude řešit přistěhovalectví zde v EU,“ uvedl předseda komise Jean-Claude Juncker v dopise předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi.