Slezské kamenolomy nesmí upravovat kámen. Nelegální provoz linky znečišťoval ovzduší

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) nařídila společnosti Slezské kamenolomy zastavit provoz povrchové úpravy kamene v Mikulovicích na Jesenicku. Firma tuto linku, která znečišťovala ovzduší, provozovala podle inspekce bez povolení. Firmě ho měl udělit Olomoucký kraj. Společnost Slezské kamenolomy už provoz technologie zastavila.

„Inspektoři při kontrole v roce 2017 zjistili, že společnost v letech 2016 a 2017 provozovala tryskací zařízení na povrchové úpravy kamene celkem 268 hodin,“ řekl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci Radek Pallós.

Podle inspekce je problém v tom, že firma nepředložila povolení k provozu, které uděluje krajský úřad. Za provoz bez povolení a další přestupky tak ČIŽP ve správním řízení uložila pravomocnou pokutu 25 tisíc korun.

Kontrolu inspekce opakovala i v loňském roce a podle Pallóse inspektoři opět zjistili, že firma zařízení na úpravu kamene stále provozuje bez povolení. „Za opakovaný nelegální provoz a další přestupky jsme uložili druhou pravomocnou pokutu 35 tisíc korun,“ doplnil Pallós.

Kamenolom porušoval zákon o ochraně ovzduší

Vedení Slezských kamenolomů se pokusilo povolení na provozování linky získat dodatečně po druhé uložené pokutě. Olomoucký krajský úřad ale souhlas k povrchovým úpravám kamene nedal.  

K rozhodnutí (o zastavení provozu linky) nás vedla zejména skutečnost, že ze strany firmy se jednalo o vědomé a opakované porušování zákona na ochranu ovzduší.
Radek Pallós
ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci

Proti rozhodnutí o zastavení provozu se společnost Slezské kamenolomy neodvolala. Podle Pallóse je v tuto chvíli rozhodnutí inspektorů pravomocné. „Provoz tryskacího zařízení je aktuálně zastaven,“ řekl provozní ředitel Slezských kamenolomů Zdeněk Ferenčík, podle kterého firma ve čtvrtek vydá stanovisko ke zprávě ČIŽP.

Slezské kamenolomy v Mikulovicích na Jesenicku těží a zpracovávají surovinu z vlastních ložisek světlé slezské žuly, supíkovického a lipovského mramoru a těšínského pískovce. Firma provozuje šest lomů v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.