Podolská vodárna zažívá dočasný comeback. Vodu z Vltavy opět dodává do sítě

Historický unikát, Podolská vodárna, opět dodává vltavskou vodu Pražanům. Do ostrého provozu se vrátila po pětileté přestávce a dočasně tak nahradila úpravnu vody Želivka, která bude na pár dní odstavena. Voda z Podolské vodárny tekla z vodovodních kohoutků až do ničivých povodní v roce 2002, od té doby slouží vodárna jen jako záložní zdroj.

Při normálním stavu už skoro 15 let proudí do Prahy voda ze Želivky a z Káraného. „Kapacitně vlastně není vodárna ani tak nezbytná, protože potřeby Pražanů plně pokryjí dodávky z Želivky a Káraného,“ vysvětluje ředitel Podolské vodárny Ondřej Gandžala.

Teď ale potřebují Pražské vodovody a kanalizace přivaděč ze Želivky opravit. V rámci této „výluky“ bude opraveno rovněž odběrné místo pro Benešov.

Želivka se „vypne“ až 25. září, Podolská vodárna už ale několik dní běží, ještě před připojením do sítě byl nutný několikadenní testovací provoz. „Ladili jsme technologie, sledovali kvalitu vyrobené vody tak, aby splňovala všechny hygienické parametry pro pitnou vodu a proplachovali jsme výtlačné řady z Podolí,“ vysvětluje šéf Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek. „Myslím, že Pražané nezaznamenají žádnou změnu v chuti nebo kvalitě vody,“ dodává ředitel Podolské vodárny.

Žádná chemie, ale písečné filtry

Podolská vodárna čerpá vodu z Vltavy, kterou nečistí pomocí chemikálií, ale mechanicky pomocí písečných filtrů. Takováto voda pak putuje do vodojemů – třeba na Flóře nebo na Brusnici – a odtud pak k lidem domů.

Dominanta pražského Podolí byla postavena podle plánu architekta Antonína Engela a provoz zahájila v roce 1929. Pitnou vodou Pražany zásobovala nepřetržitě přes 70 let až do roku 2002. V tomto roce ale vodárnu poškodily povodně tak, že už nemohl běžný režim pokračovat.

Plánovaná oprava Želivky proběhne koncem září (zdroj: ČT24)

Teď slouží Podolská vodárna jako záložní zdroj, jen několikrát v roce ji vodohospodáři spouští ve zkušebním režimu. Momentální ostrý provoz je nejdelší od roku 2002 a zároveň po největší pauze. Jinak se vodárna otevírá veřejnosti, a to každý čtvrtek a druhou sobotu v měsíci. V památkově chráněné budově funguje také Muzeum pražského vodárenství.