Neziskovka Rubikon chce pomáhat v Ostravě. Hlavně bývalým trestancům

Neziskovka pomáhá bývalým trestancům

Centrum Rubikon rozšiřuje síť svých poradenských center a nabízí své služby i lidem s trestní minulostí v Ostravě a okolí. Rubikon chce začlenit lidi s trestní minulostí do života a snižovat pravděpodobnost toho, že opět spáchají trestný čin.

„S klienty pracujeme tak, abychom co nejvíce zvýšili šance na jejich uplatnění na trhu práce, kterou chápeme jako klíčovou podmínku úspěšné integrace. Jako velmi prospěšná se ukázala takzvaná tréninková místa. Díky nim klient získá pracovní návyky, odbornost a reference a je tak nejlépe připraven na vstup na trh práce,“ uvedla vedoucí ostravské pobočky Zuzana Baturná.Bezplatné služby klientům poskytují dva pracovní a jeden dluhový poradce. Pomoci jim mají i takzvaní peer mentoři, tedy lidé, kteří si v minulosti prošli stejnou zkušeností.

Až 95 % lidí, kteří mají za sebou trestní minulost, je zadlužených a jak je známo, dluhy jsou jedním z hlavních důvodů, kvůli kterému se vrací k trestné činnosti.
Kateřina Jírová
vedoucí Dluhové poradny Rubikonu

Podle vedoucí Dluhové poradny Rubikonu Kateřiny Jirové je potřeba zadlužené zaměstnance motivovat zejména k legální práci. A důležité je také řízené oddlužení. „Dluhový poradce Rubikon centra klientovi ukáže možnost oddlužení v rámci insolvenčního zákona, nebo mu pomůže lépe rozplánovat splácení a nastavit rozpočet. Nezbytnou součástí jeho práce musí být i pomoc klientovi zvládnout náročné období, kdy vydělává zejména na umoření svého dluhu,“ řekla již dříve Jirová.

Upozorňuje ale, že pro každého není oddlužení podle Insolvenčního zákona dostupné. V rámci Aliance proti dluhům se prý centrum snaží navrhnout a legislativně ukotvit i alternativní formy oddlužení.

Rubikon Centrum je nestátní nezisková organizace, která již přes 20 let vytváří programy směřující ke snižování recidivy. Od roku 2012 organizace podle svých satistik podpořila několik tisíc lidí s trestní minulostí a zaměstnala kolem 500 kandidátů.