Netopýrům se v jihomoravských jeskyních líbí. Každý rok jich tam zimuje víc

Každoroční sčítání netopýrů v jejich zimovištích vrcholí. Jedněmi z posledních jeskyní, kde biologové tyto ohrožené savce počítali, byly Ochozské jeskyně. Komplexy Moravského krasu patří k nejvýznamnějším zimovištím netopýrů. Každý rok se počty zimujících netopýrů v této lokalitě zvyšují.

Netopýrů, kteří zimují v jihomoravských jeskyních, přibývá. V minulých desetiletích počty netopýrů různých druhů výrazně poklesly. V poslední době se na některých lokalitách počty těchto ohrožených savců zvyšují. Mezi oblíbené lokality patří právě jeskyně v Moravském krasu. Při posledním sčítání jich vědci napočítali přes sedm tisíc.

Sčítání netopýrů v Ochozské jeskyni (zdroj: ČT24)

Biologové při sčítání prozkoumávají i ty nejužší prostory v malých jeskyních. „Principem je monitorovat stále stejný prostor té jeskyně nebo té štoly, i když se v průběhu času objevily třeba i prostory nové, ale my zachováváme pravidelný monitoring v té konkrétní části,“ vysvětluje biolog Tomáš Bartonička.

Vědci se vydávají také do velkých komplexů, aby spočítali velké netopýří kolonie. Právě jeskyně na jižní Moravě patří k nejvýznamnějším zimovištím. A v posledních letech jich tady ochranu před chladem hledá čím dál víc. „Určitě je to jistá míra přizpůsobení se prostředí vytvořenému člověkem, a také všechny tyto tři druhy jsou teplomilné, má na ně tedy vliv změna vedoucí k oteplení,“ říká Tomáš Bartonička.

  • Nejhojnějším druhem je při zimování v jeskyních Moravského krasu vrápenec malý, který tvoří 56 procent zimujícího společenstva. Druhým nejhojnějším je netopýr velký, ten činí více než 37 procent podílu všech nalezených netopýrů. Tyto dva druhy společně přesahují 90 procent z počtu zimujících netopýrů.
    Netopýry biologové pravidelně počítají v 25 jeskyních Moravského krasu. Daleko nejbohatší jsou na počty netopýrů dvě lokality: Sloupsko-šošůvské jeskyně a jeskyně Býčí skála.
  • Zdroj: CHKO Moravský kras

Pro sčítání je vhodné právě období zimního spánku. Biologové ale musí být opatrní, aby netopýry zbytečně nebudili. „Oni se sice během zimního spánku budí, potřebují to k přežití, na druhou stranu ale příliš časté buzení by je stálo energetické ztráty navíc a u méně zdatných jedinců mohlo vést k úhynu,“ říká Tomáš Bartonička. Pro letošní rok sčítání netopýrů končí. Čelovky vědců se v prostorách jeskyní rozsvítí zase za rok.