Nafta místo úrody. Rozvodněný potok zanechal v Kostelci ropné látky, které vzal ze skladu hmotných rezerv

UDÁLOSTI: Pozemky v Kostelci u Heřmanova Městce jsou kontaminované ropnými látkami (zdroj: ČT24)

Dva pozemky v Kostelci u Heřmanova Městce kontaminovala nafta. Unikla ze skladu Správy státních hmotných rezerv, když jej v polovině června zaplavil rozvodněný Podolský potok. Z analýzy odebraných vzorků je ale zřejmé, že se ropné látky nedostaly do místních studní a do spodních vod.

Povodeň, která ve druhé polovině června zaplavila Kostelec u Heřmanova Městce, byla neobvyklá tím, co do obce přiteklo – nejenom voda, ale i nafta. Její zápach cítili na svých zahradách Kostelečtí ještě několik dní poté, co voda opadla. Následné odběry vzorků potvrdily kontaminaci půdy na dvou místech.

„Celkem se odebralo 69 vzorků půdy. Na dvou místech je překročený sanační limit, který stanovilo ministerstvo životního prostředí,“ přiblížil vedoucí chrudimského vodoprávního úřadu Pavel Koreček.

Jak se nafta do Kostelce dostala, je jasné. Nad obcí je sklad Správy státních hmotných rezerv. Voda z rozvodněného Podolského potoka prorazila bezpečnostní dveře tunelu, ve kterém byly zásobníky s naftou, poškodila přírubu a stovky litrů ropných látek vytekly. V areálu zůstaly po povodni i další škody, voda například podemlela silnice a koleje, po nichž cisterny přivážejí a odvážejí pohonné hmoty. Škody se odhadují na 60 milionů korun.

Správa hmotných rezerv nyní poškozený sklad opravuje a dekontaminuje. „Probíhají opravy elektroinstalace, opravy technologie tunelu a už procházíme jednotlivé nádrže,“ přiblížil ředitel správy Pavel Švagr.

Aby mohl sklad fungovat alespoň v nouzovém režimu, bude však potřeba pracovat několik týdnů. Podobně dlouho potrvá i dekontaminace v Kostelci. Půdu nasáklou naftou odtěží specializovaná firma do dvou týdnů.