Lékařská fakulta v Ostravě se víc propojí s nemocnicí. Má jí to usnadnit získání akreditace

Lékařská fakulta Ostravské univerzity zaslala Národnímu akreditačnímu úřadu (NAÚ) upravený akreditační spis pro studijní program Všeobecné lékařství. S pomocí fakultní nemocnice chce získat kvalitní vyučující a chce se také výrazně zaměřit na vědu a výzkum. Úřad loni v létě neudělil fakultě akreditaci, a nemohla tak přijímat nové studenty. K hlavním výtkám patřilo především nedostačující personální obsazení.

Od loňského září se pravidelně scházela pracovní skupina tvořená zástupci univerzity, fakulty i fakultní nemocnice, která se snažila vypořádat s výhradami akreditačního úřadu a vytvořit plán pro vzdělávání mediků a vědeckou činnost na ostravské lékařské fakultě.

„Jedním z hlavních pilířů spolupráce je personální posílení fakulty. Lékařská fakulta s Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) uzavřely novou rámcovou smlouvu o spolupráci, díky které došlo k účelnému propojení organizační struktury obou institucí, a přijaly řadu dalších systémových opatření, která by měla garantovat požadovanou kvalitu akademiků a její udržitelnost,“ uvedla mluvčí univerzity Lucie Fremrová.

Podle ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Jiřího Havrlanta do nemocnice v minulém období nastoupila řada respektovaných lékařů, v čele několika ústavů stanuli noví přednostové. „Všechna pracoviště tak nyní vedou špičkoví odborníci s vysokými akademickými tituly, kteří mají i bohaté pedagogické a vědecko-výzkumné zkušenosti,“ řekl Havrlant.

Podle děkana Rastislava Maďara se chce fakulta v budoucnu výrazně zaměřit také na vědu a výzkum. „Naším cílem je v budoucnu nejen výchova vlastních doktorandů, docentů a profesorů, ale také přivedení špičkových vědeckých týmů,“ uvedl Maďar.

Během minulých měsíců se podle mluvčí součástí fakulty stalo nové vědeckovýzkumné Centrum zdravotnického výzkumu. Fakulta spolu s nemocnicí vypsala také granty pro nové vědce a vědecké týmy. Do budoucna pak chce rovněž vytvořit mezinárodní vědecko-výzkumné centrum.

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýkala s problémy. Národní akreditační úřad musel prověřovat pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo neudělením akreditace. Fakulta ale ještě před oficiálním oznámením stanoviska úřadu využila možnosti požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace, a znovu by se tak o ní mělo rozhodovat právě počátkem roku. Někdejší děkan Arnošt Martínek po neudělení akreditace rezignoval. Novým děkanem byl zvolen epidemiolog Rastislav Maďar.

Národní akreditační úřad potvrdil, že upravený spis obdržel a aktuálně se jím zabývá hodnoticí komise. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v květnu