Ostravská lékařská fakulta chce vyučovat zubaře. Nový děkan má v plánu i rozvoj vědy

Lékařská fakulta Ostravské univerzity chce žádat o akreditaci studijního programu stomatologie. Fakulta také současně usiluje o znovuzískání akreditace studijního programu Všeobecné lékařství. Pod vedením nového děkana Rastislava Maďara také plánuje zaměřit se víc na rozvoj vědecké činnosti.

Ilustrační fotografie
Zdroj: ČTK/WAVEBREAK

Fakulta chtěla obor stomatologie zavést už před čtyřmi lety, vzhledem k nestabilní situaci ale od plánu nakonec ustoupila. Teď má nového děkana a nové plány.

Podporu má od města i Moravskoslezského kraje, zubařů je totiž v celém regionu málo. „Těžko předjímat, jestli to bude za dva roky nebo za tři, ale rozhodně se budeme snažit, aby to bylo v co nejkratším horizontu. To nejdražší je přístrojové vybavení, které je u oboru stomatologie velmi finančně náročné,“ řekl děkan Maďar. Důležité bude také získat garanty tohoto programu a vyučující.

Fakulta chce rozvíjet vědeckou činnost

Ve spolupráci s vedením univerzity a fakultní nemocnicí připravila fakulta také plán rozvoje vědecké činnosti. Chystá vznik vědecko-výzkumného centra za 1,2 miliardy korun, které by mohlo vyrůst do pěti let v areálu Lékařské fakulty, výstavba by měla být financována z evropských fondů. „Pro Lékařskou fakultu projekt znamená významný rozvoj a stabilizaci vědy a výzkumu ve střednědobém horizontu,“ uvedl prorektor pro strategii a rozvoj univerzity Roman Hájek.

Dodal, že kromě střednědobých cílů, jako je projekt vědecko-výzkumného centra LERCO, má Lékařská fakulta i krátkodobější cíle. „V nedávné době vzniklo Centrum zdravotnického výzkumu, jehož cílem je vytvořit menší vědecké celky, které budou pokrývat vědecké aktivity v jednotlivých zdravotnických a medicínských oborech,“ uvedl Hájek.

Do posilování vědy na fakultě se zapojila také Fakultní nemocnice Ostrava a vznikl společný projekt vědeckých start-upů. Cílem je přilákat na univerzitní i nemocniční pracoviště nové vědce a vědecké týmy, hlavně ze zahraničí. „Formou soutěže vyberou obě instituce společně vědce, kteří získají zázemí laboratoří v areálu fakulty a nemocnice i finanční podporu ve výši tři až pět milionů korun na dobu tří let,“ uvedla Fremrová. O náklady se podělí škola s nemocnicí. „Věřím, že výsledky jejich činnosti posunou dopředu vědní oblasti medicíny jako onkologii, hematoonkologii, neurovědy a řadu dalších,“ uvedl ředitel nemocnice Jiří Havrlant.

K vědě chce děkan přilákat i studenty

Fakulta chce přilákat k vědě i samotné studenty, do studijního plánu čtvrtých a pátých ročníků chce proto zařadit povinně volitelné předměty, jako jsou Základy vědecké činnosti, Základy lékařského výzkumu a Publikační aktivity. Navíc od prvních ročníků přibude dalších deset povinných předmětů, které se budou týkat například psaní vědeckých prací a článků a částečně budou vyučovány v angličtině. Podle Maďara chce fakulta podniknout i další aktivity, které zvýší motivaci studentů a akademiků k publikování jejich výstupů v kvalitních impaktovaných časopisech.

Fakulta se dlouhodobě potýká s problémy. Pochybení při přijímání studentů na ní prověřoval i Národní akreditační úřad. Vše vyvrcholilo tím, že komise Národního akreditačního úřadu v létě neudělila akreditaci pro obor Všeobecné lékařství, a letos tak fakulta nemohla přijímat studenty.

Fakulta ale ještě před oficiálním oznámením stanoviska úřadu využila možnosti požádat o přerušení projednávání žádosti o udělení akreditace a znovu by se tak o ní mělo rozhodovat počátkem příštího roku. Někdejší děkan Arnošt Martínek po neudělení akreditace rezignoval.