Ještě o té studené válce

Václav Klaus sklidil od některých politiků a komentátorů kritiku za to, že pro stav země použil termín "studená občanská válka“. Možná, že takové označení pro situaci mezi občany je vskutku poněkud nadnesené. Však on to pan prezident dozajista jako hyperbolu použil. Má silná slova rád. Ovšem při bližším ohledání na Klausových slovech něco pravdy najdeme. Minimálně v historicky nedávné době.

Okolo voleb byla vskutku nálada veřejnosti nepříliš vzájemně vstřícná. Politický střet se snesl mezi lid. Kandidáti zvolení se na sebe vrhali jako divá zvěř a fanoušci v aréně pokaždé, když se bojovník za tábor odpůrců dostal na lopatky, dávali palce dolů tak divoce, že by se člověk nedivil, kdyby nějaký ten mrtvý na písku zůstal. Je div, že nedošlo k bitkám jako mezi rowdies Sparty a Ostravy. Že tato atmosféra ještě přežívá, svědčí nadávky na internetových stránkách, v nichž křičí některé velmi silné výrazy.

Ovšem vcelku lze konstatovat, že většina hran je nyní otupena. Únavné vyjednávání, přelévání se vlivu od politika k politikovi, neochota, podrazy, to všechno občana unavilo, ba znechutilo. Lze říci, že stav mezi veřejností na bitevním poli připomíná povídky z pokleslých lidovědemokratických magazínů, v nichž vylézali vojáci na předprsně zákopů, zahazovali pušky a s výkřiky: „Já jsem dělník, co jsi ty, soudruhu?!” vyráželi směrem k vojákům z druhé strany, kteří se také zbavovali kvérů a rozevírali náruč: “Já jsem taky dělník! Válku palácům! Mír chaloupkám!” Nyní cítíme se být spojeni nikoliv třídním původem a nechutí válčit, nýbrž zklamáním z našich představitelů. Říkáme si navzájem: „Já jsme otrávený občan!” “Já jsme taky otrávený občan!” a už si příliš nevyčítáme, který z oblíbených vojevůdců se o zrod oné války více postaral. Cítíme, že všichni, včetně pana prezidenta.

Proto možná přijměme prezidentskou terminologii, ovšem s tím, že linii studené občanské války přesunul bych mezi občany a politiky. Mezi „ty nahoře” a "nás obyčejné”. Zase cítíme to prastaré rozvrstvení na Oni a My. Důvěra, která byla velmi, velmi složitě vybalancovaná, se hroutí. Vztek, znechucení a otrávenost rostou. Tady by byla řeč o studené válce případná. A zdá se, že sotva se v brzké době mezi těmito frontami – politickou a občanskou – dočkáme smíření.

Vydáno pod