Rande s uměním ve Chvalské tvrzi

Praha - Každoročním vyústěním činnosti Nového sdružení pražských umělců jsou spolkové výstavy, které dávají nejen příležitost ke konfrontaci tvorby jeho členů, ale rovněž přehled o šíři a kvalitě uměleckého záběru a výtvarných postupů významné části českých malířů a sochařů. Letošní výstava ve Chvalské tvrzi nese název Rande 55. Číslice označuje počet dosud realizovaných spolkových výstav.

Nové sdružení pražských umělců patří s ohledem na dobu svého vzniku v roce 1992 mezi nejstarší aktivní novodobé umělecké spolky. Sdružení se již dlouho pokládá za otevřené společenství a nabízí členství i mimopražským tvůrcům. V každém případě však jde o Sdružení úctyhodné, jímž prošly téměř dvě stovky tvůrců.

„Každý ze zastoupených umělců přináší na rande to své. Obrazně řečeno jeden dravost svého výrazu, druhý harmonii barev a třetí třeba osobité rozvinutí těch nejlepších klasických metod. Nicméně v žádném případě nejde jen o dvaatřicet mini výstav, o pouhý přehled aktuálního výtvarného zaměření jednotlivých autorek a autorů. Nejde ani o skrytou soutěž, aby se ukázalo, kdo je zajímavější. Naopak. Osobnosti, které se zde potkávají, jsou natolik silné a natolik vyhraněné, že nemohou zastínit jedna druhou. Obrazně řečeno, všechny malířské a sochařské hlasy zde zastoupené mají svou melodickou a rytmickou samostatnost, a ačkoliv jsou často vedeny ve vzájemném protipohybu, nakonec se spojují ve výtvarně a obsahově logický celek,“ pronesl při vernisáži  PhDr. František Malina.

"Jedním z vystavujících hostů je autor keramických koulí pan Svatopluk Vaněček. Jeho objekty mně silně připomínají jara, kdy se provozovala dnes již málo známá a skoro zapomenutá hra v „kuličky“. Vizí autora jsou naopak vzdálená vesmírná tělesa v nekonečném prostoru galaxií, která pozorujeme se zatajeným dechem za tichých letních nocí při jasné obloze. Snad právě proto jsou jeho některá díla umístěna v tajuplných sklepních prostorách, připomínajících tajemství dálek" přibližuje jednoho z vystavujících publicista a fotograf Jaromír Zeman.  

Rande 55 - vystavující: Vladimír Bok, Theodor Buzu, Dagmar Dost-Nolden, Iva Fialová, Alexander Hejl, Natálie Hejlová, Eva Heřmanská, Jitka Hilská, Arnošt Chabera, Milan Jícha, Ivan Králík, Pavel Kryml, Karel Maleček, Eva Mansfeldová, Zdena Marschalová, Miloslav Marschal, Antonín Navrátil, Alena Petříčková, Karel Prášek, Karel Pucherna, Zdenka Reinerová, Jan   Samec, Naděžda Synecká, Marie Šechtlová, Bohumír Španiel, Bedřiška Uždilová a hosté Arnold Bartůněk, Jaroslav Křížek, Pavel Trnka, Karel Peřina, Jiří Středa a Svatopluk Vaněček.

Nové sdružení pražských umělců

spojuje umělce na liberálním principu svobody uměleckého projevu a dbá na zachování vysoké kvality tvorby. Dnes má na čtyřicet členů, především výtvarníků střední a starší  generace, z nichž mnozí výrazně spoluurčují současné české umění.

Za sedmnáct let své existence pak Nové sdružení pražských umělců vyvinulo pozoruhodnou činnost. Má za sebou na desítky výstav a nejen v České republice - často totiž reprezentuje českou výtvarnou tvorbu i na výstavách v zahraničí.

  • Rande 55 zdroj: Nové sdružení pražských umělců http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/821/82096.jpg
  • Rande 55 zdroj: Nové sdružení pražských umělců http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/9/821/82097.jpg