Olga Havlová ve vzpomínkách

Praha - „V čem je tajemství Olgy Havlové, nevím. Myslím, že jisté tajemství v sobě nesla celý život. Základ byl zřejmě v její srdečné, přátelské a přitom pevné povaze,“ odhaduje editorka Knihovny Václava Havla Anna Freimanová, která k nedožitým osmdesátým narozeninám Olgy Havlové uspořádala sborník vzpomínkových textů a rozhovorů. Podílí se také na přípravě dokumentu.

Publikace Síla věcnosti Olgy Havlové je rozšířenou verzí knihy, která vyšla k nedožitým pětasedmdesátinám manželky Václava Havla, uznávané osobnosti disidentu, zakladatelky Výboru dobré vůle a první porevoluční první dámy. Snahou bylo poskládat její co nejreálnější obraz.

„Kladla jsem si otázku, jak pojmout knihu, která by nahrazovala životopis. Před pěti lety jsme oslovili především spisovatele, kteří Olgu znali, tak jsme určitý obraz poskládali. Bohužel tenkrát jsem už neměla čas, abych se věnovala její charitativní činnosti a reflektovala i prezidentské období,“ vysvětlila Anna Freimanová, proč se rozhodla uspořádat rozšířenou verzi původního sborníku.

Jádro tvoří mozaika vzpomínek a črt spisovatelů a publicistů, doplňuje je několik nových rozhovoru s lidmi Olze blízkými. „Článek překladatelky Věry Dvořákové, která s Olgou Havlovou pracovala v Divadle Na zábradlí jako biletářka v 60. letech, rozhovor s hercem Janem Kašparem, rozhovor s manželi Topolovými, který nebyl dosud nikdy publikován, a s neteří Olgy Havlové Olinkou Peškovou,“ vyjmenovala některé z nich Freimanová.

Do sborníku byl zařazen také nikdy nepublikovaný dopis Václava Havla, který zmiňuje překážky a konvence, jež museli s Olgou po sňatku překonávat, a nastiňuje rodinnou revoltu. „Připojila jsem i fotografickou přílohu dokumentující veselé období Olžina života, byť prožité v totalitě,“ doplnila Freimanová.

  • „Nebyla žádný milánek vůči lidem. Byla to bytost ze Žižkova, jak všichni víme, a měla ohromný instinkt na lidi, takový proletářský,“ vzpomíná na Olgu Havlovou herečka Vlasta Chramostová.

O bývalé první dámě vzniká také dokumentární film v režii Miroslava Janka. „Vychází z dobových materiálů a z toho, jak Olgu lidé vnímali a jak na ni vzpomínají,“ prozradila o dokumentu Freimanová. Hotov by měl být na konci tohoto roku. 

Vzpomínkovou knihu vydal k nedožitým osmdesátým narozeninám, které by Olga Havlová oslavila 11. července, koncem května i Výbor dobré vůle, jehož je Havlová zakladatelkou. A to pod názvem Kapka vody pro strom lásky jako součást Roku Olgy Havlové.

První manželka někdejšího prezidenta Václava Havla se narodila v roce 1933 v početné rodině. Vyrůstala na Žižkově. Vyučila se v Baťově továrně. V 50. letech vystřídala řadu zaměstnání. V 60. letech pracovala v Divadle Na Zábradlí, kde byl i Havel. Za něj se provdala v roce 1964. Za normalizace po boku svého muže aktivně působila v disentu. Počátkem roku 1990 jako první dáma založila Výbor dobré vůle, o dva roky později nadaci na pomoc postiženým a znevýhodněným. Zemřela po těžké nemoci v roce 1996.