Státní dluhopisy: Nově sedmiletý protiinflační a 1,5letý diskontovaný

Praha - Ministerstvo chystá další emisi státních dluhopisů, tentokrát je datum stanoveno na 12. června a upisovací období od 10. do 31. května. Bude-li o dluhopisy veliký zájem, vyhrazuje si ministerstvo právo ukončit upisovací období dříve. Očekávají se i novinky, vedle pětiletého kuponového a reinvestičního dluhopisu bude vydán i 1,5letý diskontovaný dluhopis a sedmiletý protiinflační dluhopis. Informace podal ministr financí Miroslav Kalousek. Vláda chce pravidelně emitovat dvakrát do roka, vždy v červnu a v prosinci. Byla rozšířena i síť distribučních míst na 19.

Dluhopisy pro kraje, města i vysoké školy

Státní dluhopisy pro občany si bude moci v rámci jarní emise pořídit větší okruh zájemců než při pilotní loňské emisi. Nově si budou moci tři typy dluhopisů koupit i kraje, města, veřejné vysoké školy, stavovské komory a veřejnoprávní instituce.

Dosud si cenné papíry mohly koupit pouze domácí nebo zahraniční fyzické osoby, občanská sdružení, odborové organizace, nadace nebo nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, registrované církve nebo náboženské společnosti. Loni byly objednány spořicí dluhopisy za víc než 20 miliard korun.

Datum splatnosti dluhopisu vychází z jeho délky. Nominální hodnota dluhopisu je jedna koruna. Emisní kurs je jiný pouze u diskontovaného dluhopisu, kde se zhodnotuje pomocí diskontní sazby. Strop v nakupování dluhopisů je stanoven pouze u protiinflačního na 5 milion korun.

Miroslav Kalousek před ministerstvem financí
Zdroj: ČT24

Ministerstvo financí také nabídne v rámci jarní emise dluhopisů pro občany nově dluhopis, který bude úročen podle míry inflace. Tento typ bude ovšem určen jen pro fyzické osoby nebo občanská sdružení fyzických osob.

„Toto je v zásadě jediný produkt na trhu, který bude nabízet stoprocentní jistotu, že jeho reálná hodnota neklesne, ať se bude vyvíjet inflace jakkoli. Samozřejmě to také znamená, že majitel nemůže počítat s žádným ziskem,“ říká ministr financí Kalousek.

V rámci podzimní emise ministerstvo financí nabídlo jednoletý státní dluhopis, pětiletý kuponový dluhopis a pětiletý reinvestiční dluhopis. Na podzim by mělo vydat další emisi, opět v objemu deset až dvacet miliard korun.

Jaké budou úrokové míry

  • Diskontovaný: 2,05 procenta za rok
  • Kuponový: 3,22 procenta za rok
  • Investiční: 3,41 procenta za rok
  • Protiinflační: závisí na míře inflace

Vyplatí se státu vydávat dluhopisy?

„Stát emisí dluhopisů získává stabilní přísun prostředků. Na jedné straně platí ministerstvo financí o trochu víc, na druhou stranu má kvalitnějšího věřitele,“ říká Lukáš Vácha, obchodní ředitel Conseq Investment Management.

Proč se dluhopisů nenabídne víc?

„Výpůjční potřeba České republiky je zhruba 225 miliard korun ročně, nefinancuje se tím jen deficit, ale i splátky jistin starých dluhopisů. Strukturu půjček je třeba diverzifikovat. Zhruba 40 miliard nasměrovat vůči domácnostem se nám zdá být tím správným mixem,“ prohlásil Kalousek v Interview ČT24.

Mládek: Kalousek udělal „špinavost“

„Nebyl by to ministr Kalousek, aby neudělal i ve správné věci alespoň jednu 'špinavost'. Tou 'špinavostí' je obejití placení daně z výnosu ze státních obligací tím, že je nominální hodnota jedné obligace 1 koruna a daň se zaokrouhluje na nulu. Něco takového nemá Ministerstvo financí ČR nikdy dělat,“ tvrdí Jan Mládek (ČSSD), stínový ministr financí.

„Stát tím nepřichází o nic, protože kdyby tam ta daňová povinnost byla reálná, museli bychom zase tu výši úrokové marže nastavit o něco víc, aby o ty dluhopisy vůbec byl zájem, aby lidi zajímalo si je koupit. Takže tam k žádné ztrátě nedochází,“ oponuje Kalousek.

Základní parametry dluhopisů, čerpáno ze stránek Ministerstva financí ČR

Státní spořicí dluhopis

 Diskontovaný

 Kuponový

 Reinvestiční

 Inflační

 NE

 NE

 ANO

 ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Více informací naleznete ZDE