SOS: Informovanost o závadných výrobcích není dostatečná

Praha - V České republice i ve světě narůstá počet objevených nebezpečných výrobků zejména z Číny. Sdružení obrany spotřebitele však varuje, že informovanost obyvatel zůstává nízká. Lidé tak často mohou používat výrobky, které ohrožují jejich zdraví. Ani značka CE nemusí být zárukou zdravotní nezávadnosti zboží.

Spotřebitelé se často domnívají, že CE (Conformité Européenne) znamená, že produkt prošel nezávislým testováním a je tedy zcela bezpečný. Skutečnost je ale jiná. Značku umísťuje na obal výrobce na vlastní odpovědnost. Tímto aktem prohlašuje, že zboží vyhovuje předpisům Evropské unie v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele. O které směrnice se jedná, si musí výrobce zjistit sám. Tisková mluvčí Sdružení obrany spotřebitele Ivana Picková proto zdůrazňuje: „Spotřebitelé by rozhodně neměli značce CE slepě důvěřovat, ale rozhodovat se i na základě dalších kritérií.“

Problémy způsobuje podle představitelů sdružení nedostatečná právní úprava EU a značně roztříštěný přístup dozorových orgánů. Proto jsou občané členských zemí o nebezpečných výrobcích často nedostatečně informováni. V zemích unie sice fungují dva systémy varování spotřebitelů – RASFF pro potraviny a RAPEX pro ostatní výrobky. Ty ale mají značné nedostatky ve fungování. „Z praxe se nám ukazuje, že lepší využitelnosti obou systémů pro spotřebitele brání to, že se navzájem prolínají. Například nádobí lze nalézt někdy v RASFF a někdy v RAPEXu,“ zdůrazňuje Picková.

Od začátku letošního roku nahlásila Česká obchodní inspekce do evropského systému RAPEX okolo třiceti nebezpečných produktů. Loni se jejich počet vyšplhal na 43. Nejčastěji se jedná o hračky a dětské zboží. S výstupy systému se může veřejnost seznámit na stránkách Sdružení obrany spotřebitele.