Česko vytěžilo z unijních fondů téměř maximum

Praha - V rozpočtovém období let 2004-2006 získala Česká republika z fondů EU 1,64 miliardy eur, zhruba 41,9 miliardy korun. Částka představuje 98 procent prostředků, které mohlo Česko v tomto období čerpat. Dosud nezveřejněné údaje dnes na tiskové konferenci představil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Česko bylo přitom v minulém období často kritizováno za pomalé čerpání dotací. Celkové číslo získaných dotací se podle šéfa ministerstva ještě zvýší a může činit až 99,6 procenta. Celkově mohlo Česko za minulé období získat z bruselských fondů 1,67 miliardy eur, tedy podle aktuálního kurzu asi 42,4 miliardy korun.

Dle unijních pravidel je možné čerpat dotace ještě po skončení rozpočtového období. Za roky 2004-2006 se mělo skončit posledním dnem roku 2008, ale Evropská komise tento termín kvůli krizi o půl roku posunula.

Ovšem je možné, že někteří příjemci dotací budou muset peníze vrátit, protože například nesplní podmínky, za kterých je získali. Podle ministra je zatím těžké odhadnout, jak velká vrácená částka bude. „Nebude to ale významné procento, spíše to budou jen promile,“ dodal Vondruška.

EU dala Česku přes 20 tisíc nových míst

V Česku vzniklo v rámci projektů financovaných z dotací minulého rozpočtového období 21 863 pracovních míst. Rekonstrukcí prošlo 30 čističek odpadních vod, k čističkám a kanalizacím bylo nově připojeno 59 544 domácností. Za peníze z unie se také nově postavilo nebo opravilo 447 kilometrů silnic a 45 kilometrů železnic. V oblasti cestovního ruchu získalo dotační podporu 274 malých a středních podnikatelů.

Za aktuální rozpočtové období 2007 až 2013 může Česko získat z Bruselu podstatně zajímavější částku až ve výši 26,7 miliardy eur, tedy kolem 680 miliard korun. K 5. srpnu bylo podle aktuálních údajů ministerstva pro místní rozvoj schváleno 12 294 projektů v hodnotě 138,9 miliardy korun. Ke stejnému datu dostali příjemci dotací proplaceno 23,6 miliardy korun. Ministerstvo pro místní rozvoj i odborníci rozdíl mezi celkovou hodnotou schválených projektů a proplacenými penězi vysvětlují hlavně tím, že se dotace žadatelům proplácejí až zpětně po uskutečnění projektu.

V současnosti je každý třetí projekt žádající o dotace neúspěšný, podle Vondrušky často kvůli formálním chybám. „Je to relativně vysoké číslo. Podnikáme projekty k tomu, aby se příprava projektů zkvalitnila, aby nedocházelo během schvalování k jejich vyřazování,“ dodal ministr.

Vydáno pod