Ústavní soud odmítl stížnost soudce Elischera. Domovní prohlídky byly podle usnesení v pořádku

Ústavní soud odmítl stížnost obžalovaného soudce pražského vrchního soudu Ivana Elischera a Nguyen Quoc Hunga. Obžaloba viní Elischera z toho, že za peníze ovlivňoval rozhodování senátu ve prospěch některých stíhaných osob. Stížnost zpochyňovala domovní prohlídky a sledování Elischerovy kanceláře, kritizovala postup policie, státního zastupitelství i justice v přípravném řízení. Soud stížnost po dvou letech od doručení označil za neopodstatněnou.

Podle ústavních soudců byly příkazy k domovním prohlídkám srozumitelné a dostatečně odůvodněné. „Odůvodnění obou příkazů obsahují obdobné závěry i účel domovních prohlídek, což odpovídá tomu, že vyšetřovaná trestná činnost obou obviněných spolu úzce souvisí,“ stojí v usnesení.

Pokud příkazy obsahovaly nějaké formální nedostatky, nešlo o tak významné vady, aby mohly zpochybnit zákonnost prohlídek. Také sledování soudcovy kanceláře bylo řádně odůvodněné. „Z ústavněprávního hlediska je zároveň podstatné, že stěžovatel má možnost v průběhu trestního řízení zpochybnit přípustnost důkazů pocházejících ze sledování,“ konstatovali ústavní soudci.

Elischer je obžalovaný mimo jiné z toho, že ovlivňoval rozhodování svého senátu ve prospěch některých stíhaných osob, které mu za to platily. Za zneužití pravomoci a přijímání úplatků mu hrozí až 12 let vězení a také trest propadnutí majetku.

Případem se zabývá Městský soud v Praze. Termíny hlavního líčení ale musel opakovaně rušit. Elischer, který nesmí soudit až do pravomocného skončení trestního stíhání, vinu popírá. Policii označil za neobjektivní a podjatou. Popřel přijetí úplatků, stejně jako to, že by peníze, které měl ve své soudcovské kanceláři, pocházely z trestné činnosti.