Startuje kampaň proti sexuálnímu vykořisťování

Praha - V Česku začíná nová kampaň proti nedobrovolné prostituci a obchodování s lidmi. Dnes ji představilo ministerstvo vnitra spolu s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a dalšími neziskovými společnostmi. Podobný projekt je v rámci Evropy unikátní, a to hlavně díky svému zaměření.

Nová kampaň na podchycení obchodu s bílým masem není zaměřena na prostituky, ale na jejich zákazníky. Ti by totiž měli poznat, když je něco v nepořádku a hlavně vědět, jak dívce pomoci. Proto zní hlavní slogan kampaně „Neboj se říct to za ni”. „Muž pozná, když se od něj žena odtahuje. Vidí, že nechce, je apatická nebo dokonce pláče,” soudí Jitka Gjuričová, ředitelka Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Když se zákazníkovi zdá, že je žena v potížích, může e-mailem nebo telefonem německy, anglicky nebo česky kontaktovat organizace, které mohou pomoci, a to zcela anonymně:

Telefon: 605-988-566 nebo 222-717-171
E-mail: mail@rekni-to.cz

„Potom se s těmito ženami začne pracovat. Jsou často ve špatném psychickém stavu, někdy se dokonce jedná o těžké psychiatrické postižení, ” dodává Gjuričová. Organizace mohou dívku ubytovat a pomoci ji ochránit.

Myšlenku vytvořit podobnou kampaň testoval už pilotní projekt. V roce 2006 probíhal v Plzeňském a Jihomoravském kraji. Ukázalo se, že může pomoci. Třeba když německý turista zachránil dívku, která byla součástí obchodu se ženami. Ta je v současnosti ubytovaná v utajeném zařízení Arcidiecézní charity Praha.

Kampaň „Spolu proti obchodu s lidmi” bude na širokou veřejnost působit prostřednictvím pohlednic, plakátů nebo poutačů v městské hromadné dopravě. Celý projekt potrvá pět měsíců.

V České republice se obchod s lidmi rozvíjí od 90. let minulého století. Po převratu se z východní Evropy mnoho mladých žen vydávalo a vydává do Česka za lákavými nabídkami dobře placené práce, avšak po příjezdu jsou nuceny k prostituci. Podobně se i Češky vydávají za výdělkem do západní Evropy, aby nedobrovolně skončily v rukách kuplířů. Česká republika se tak stala zdrojovou i cílovou zemí sexuálního vykořisťování.

Vydáno pod