Nebezpečná místa na silnicích budou mít svoji vlastní mapu

Praha - Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo dopravy připravuje mapu dopravních nehod, na které budou vyznačeny nebezpečné úseky českých silnic. Mapa by mimo jiné měla přispět ke snížení nehodovosti na těchto místech. Informace o nehodách včetně GPS souřadnic poskytují policisté přímo z míst, kde se havárie staly. Novinářům to dnes řekl Jaroslav Zvára z ministerstva dopravy.

Ředitelství silnic a dálnic a ministerstvo pracuje na mapě od poloviny roku 2006. Policisté na místě nehody změří GPS souřadnice srážky a doplní je o podrobné informace o nehodě. O každé havárii pak lze zjistit, kde se stala, z jaké příčiny a jaké byly její následky.

Systém interaktivních map, který je pro potřeby zúčastněných institucí přístupný na internetu, pak sám dokáže vytypovat úseky, na kterých se dopravní nehody často opakují a mají podobnou příčinu. Podle odborníků představují taková místa pouze tři procenta z celkové délky silnic v České republice. Systém obsahuje o každé nehodě množství informací včetně například toho, zda viník požil alkohol a jak vysoká škoda při havárii vznikla.

Pro každé rizikové místo pak může vzniknout takzvaný kolizní diagram, tedy nákres lokality se zakreslenými příčinami nehod, dopravním značením a podobně. Takový diagram pak může sloužit jako podklad například pro místní samosprávu, která zvolí vhodnější způsob dopravního značení.

Mapy by v budoucnu mohla mít k dispozici i veřejnost. Podle Zváry je „věcí diskuze“, zda ministerstvo mapy zpřístupní široké veřejnosti, nebo jen odborníkům. Závěry získané z analýz map by mohly posloužit také jako podklady pro budování telematických systémů, tedy sítě proměnlivých dopravních značek, kamer i různých druhů čidel na silnicích, nebo například pro prevenci bezpečnosti na silnicích.

Jinou mapu, která zakresluje rizikové české komunikace, zveřejnil letos v červnu Ústřední automotoklub ČR. Mapa vychází z poměru mezi počtem tragických nehod, které se na jednotlivých silnicích staly, a hustotou tamního provozu. Podle ní se zcela bezpečné silnice vyskytují pouze v bezprostředním okolí Českých Budějovic, Tábora, Plzně, Karlových Varů a Brna.

Vydáno pod