Na vysokých školách v Česku vzrostl počet studentů, přibylo i cizinců

Počet zahraničních studentů na českých vysokých školách navzdory epidemii v minulém roce vzrostl zhruba o osm procent. Důvodem je zřejmě i možnost zápisu a studia na dálku. Meziročně nejvíc, a to přibližně o pětinu, přibylo studentů z Ruska, Indie a Íránu. Zhruba o dvě pětiny ale ubylo krátkodobých studijních pobytů lidí ze zahraničí. Zároveň se poprvé od roku 2010 navýšilo i celkové množství posluchačů na veřejných, soukromých a státních vysokých školách, informovala o tom Radka Vavroušková z Domu zahraniční spolupráce (DZS).

Počet zahraničních studentů na českých vysokých školách vzrostl podle dat ministerstva za loňský rok z 46 351 na 50 121.  

Celkový počet studentů stoupl z 288 608 v roce 2019 na loňských 299 396. Podíl cizinců se zvýšil z 16 procent o zhruba 0,7 procentního bodu.

Studujících z Ruska, Indie a Íránu přibylo zhruba o 20 procent. Rusů se loni ke studiu v Česku zapsalo 8025, Indů 1916 a Íránců 739. Většina z nich přitom studuje v češtině. Do studijních programů v cizím jazyce, kde se studium platí, se zapsalo šest procent Rusů a dvě pětiny Indů a Íránců. Více než desetiprocentní růst nastal také u počtu studentů z Ukrajiny, Kazachstánu a Běloruska, kterých bylo loni 5429. I v jejich případě tvořili samoplátci jen několikaprocentní podíl, oproti loňsku jich ale rovněž přibylo.

„Domníváme se, že k navýšení počtu zahraničních studentů přispěla i možnost distančního zápisu ke studiu a zahájení výuky on-line,“ uvedla mluvčí DZS Lucie Durcová. „Díky tomu se mohli do studia zapojit i studenti, pro které byla v souvislosti s protiepidemickými opatřeními cesta do České republiky komplikovaná,“ vysvětlila. 

Úbytek u krátkodobých studijních pobytů

Kvůli ztíženým možnostem cestování v důsledku protiepidemických opatření v různých státech se podle ní naopak snížil počet zahraničních studentů v krátkodobých studijních pobytech. Z dat ministerstva plyne, že zatímco předloni přicestovalo do Česka na takový druh pobytu 15 813 studentů, loni to bylo 9740. Znamená to pokles o přibližně 38 procent.

Podobný trend je patrný i u studentů vyjíždějících za studiem z České republiky do zahraničí. Počet studentů, kteří cestovali na krátkodobé studijní pobyty do ciziny, klesl z 10 429 v roce 2019 na loňských 6808, tedy o 35 procent.

Cizinců zapsaných ke standardnímu vysokoškolskému studiu v České republice přibývalo i v minulých letech. Mezi roky 2008 a 2019 jejich podíl vzrostl z osmi procent na přibližně 16 procent všech studujících. Celkový počet studentů ve stejné době vlivem demografického vývoje klesal, v posledních letech ale začaly ze středních škol v Česku vycházet opět silnější ročníky. Nejvíc posluchačů měly vysoké školy v roce 2010, kdy jich podle statistik ministerstva bylo 395 982. Jejich nejnižší počet předloni činil 288 608 lidí.