Kontroly zimních stadionů odhalily vážné nedostatky

Brno - Ombudsman Otakar Motejl upozornil na vážné nedostatky, které v uplynulých týdnech odhalily kontroly zimních stadionů zaměřené na chladicí zařízení. Na stadionech nejsou vždy dodržovány předpisy, řádně se neevidují předepsané kontroly chladicích zařízení a personál není vždy dobře proškolen. K chlazení se využívá i velmi nebezpečný čpavek. Jen za uplynulé dva roky došlo v 11 případech k jeho úniku.

Kontroly, které inicioval sám ombudsman, ukázaly řadu nesrovnalostí, které je nyní nutné odstranit. Podle Motejla ale odhalily i to, že se při rekonstrukcích stadionů šetří na technologickém zázemí. Mnohé stadiony při nedávných rekonstrukcích sice dostaly nový kabát a moderní vybavení interiérů, zapomnělo se ale na nákup nových technologií.

Pracovníci několika státních institucí zkontrolovali celkem 31 stadionů v republice. Problémy byly odhaleny ve většině z nich. Nedostatky souvisely především s nedodržováním bezpečnosti práce, špatně značenými únikovými východy, nedostatečnými kontrolami rozvodů plynu, neevidováním kontrol pojišťovacích ventilů a tlakoměrů na zařízení.

Stadiony budou nadále pod přísnou kontrolou 

Někde nebyly nádoby na čpavek řádně označeny. V mnoha případech nebyly doloženy zkoušky těsnosti nádrží na čpavek. Kvalitnější by mělo být také proškolování údržbářů, kteří se čpavkem pracují. Ombudsman už proto požádal ministra životního prostředí a generálního ředitele Státní inspekce práce, aby jej informovali o tom, jak budou problémy řešeny. Za důležité považuje, že stadiony budou nadále pod přísnou kontrolou.

Množství čpavku na stadionech sice nepřekračuje zákonem povolené množství, je ho ale poměrně hodně. Na některých stadionech i několik tun. Největší havárii spojenou s únikem čpavku v posledních letech zaznamenali hasiči loni ve Znojmě. Při neštěstí nebyl nikdo zraněn, bylo ale nutné přečerpat pět tun sloučeniny.