Eutanazie - břemeno pro úlohu lékaře, nebo akt milosrdenství?

Je eutanazie závažím, které zásadně změní společenskou roli lékaře, nebo aktem milosrdenství ve chvíli, kdy medicína nemůže pomoct? O těchto otázkách dnes budou na odborné konferenci diskutovat lékaři, právníci i filosofové. Cílem setkání je dobrat se toho, zda je česká společnost na tento způsob odchodu ze života vůbec připravena.

Eutanazie - ano, či ne? (zdroj: ČT24)

„Role lékaře spočívá v tom, že má léčit a pomáhat. V procesu umírání nás doprovází, pomáhá nám, aby nebyl tak bolestný. A je rozdíl, kdy bude plnit svou roli – a kdy začne pacienty usmrcovat,“ varuje před zaváděním eutanazie David Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd. „Nikdo neví, jakým způsobem by se přístup lékařů k pacientům změnil, kdyby lékaři začali v pacientech vidět někoho, koho nemají léčit a komu nemají pomáhat ve chvíli, kdy už léčba neúčinkuje.“

Jinou perspektivu nabízí stoupenec eutanazie, Tomáš Hříbek z Filosofického ústavu. „Eutanazie je milosrdenství, pomoct někomu odejít způsobem, jakým si to přeje, a v době, kdy si to přeje, když se sám rozhodl, že nemá cenu pokračovat,“ uvádí s tím, že je potřeba respektovat autonomii pacienta. „Myslím si, že takové věci jsou morálně přípustné.“

V Česku je pro eutanazii polovina obyvatel

Cesty k řízenému odchodu ze života se nabízejí dvě – aktivní eutanazie, kdy akt usmrcení pacienta provede lékař, a asistovaná sebevražda, kdy pouze poskytne pacientovi medikaci a poslední krok, vykonání sebevraždy, ponechá na něm. První zmíněný postup umožňují například státy Beneluxu, první bylo v roce 2002 Nizozemsko. Asistovaná sebevražda je možná mj. ve Švýcarsku.

V České republice se dnes eutanazie trestá jako vražda. Asistovaná sebevražda je trestná pro asistujícího jako účast na sebevraždě. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček loni v srpnu řekl, že zastáncem eutanazie není. „Lidský život je posvátný a takto bychom k němu měli přistupovat a koneckonců je to i v programovém prohlášení vlády,“ vysvětlil tehdy ministr.

Podle loňského průzkumu CVVM v zemi navíc i poklesl počet příznivců zavedení eutanazie z 67 procent v roce 2013 na 64 procent v roce 2014. Počet odpůrců eutanazie se ale prakticky nezměnil - letos jich bylo 27 procent, loni 26 procent. „Statisticky významně nižší byla podpora eutanazie jen v roce 2007,“ uvedlo CVVM. Tehdy bylo pro eutanazii 58 procent dotázaných. S eutanazií podle CVVM nesouhlasí častěji občané ve věku nad 60 let a lidé věřící.