Dokážou Češi obstát v životě a na pracovním trhu?

Praha – V České republice proběhl mezinárodní výzkum PIAAC zaměřený na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu. U lidí mezi 16 až 65 lety se hodnotila schopnost práce s textem, řešení matematických úloh běžného života a používání informačních technologií. Výzkum organizuje Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Výzkum si klade za cíl zjistit, jak jsou občané jednotlivých zemí připraveni na život v moderní společnosti. Jeho účastníci dostali úlohy zaměřené na čtení, vyhledávání údajů a využívání počítačů a technologií. „Neřešíme schopnost obstát samu o sobě. Snažíme se zjistit, co lidé potřebují. Dáváme jim úlohy z každodenního života a přímo se jich ptáme, co v životě používají – jestli vyhledávají informace na internetu, čtou noviny, vyplňují formuláře a podobně. Naším cílem není zkoumat, jestli by padesátníci obstáli, ale spíš to, co potřebují,“ uvedla ve Studiu ČT24 koordinátorka projektu Petra Holečková.

Zkuste si testové úkoly.

Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji programů na zdokonalení dovedností, které dospělí potřebují, aby se co nejúspěšněji zapojili do ekonomiky a společnosti 21. století. Měly by poskytnout pedagogům, politikům i výzkumníkům v oblasti vzdělávání cenné informace o dovednostech a pracovních a vzdělávacích zkušenostech Čechů.

Výzkumu PIAAC se zúčastnily Austrálie, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kanada, Jižní Korea, Kypr, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko a Velká Británie.

Rozhovor s Petrou Holečkovou (zdroj: ČT24)