České univerzity zavádějí programy pro talentované studenty

Praha - Univerzity v Česku se začínají potýkat s novým problémem - příliš vysokým počtem studentů. Velké množství studentů na jednoho vysokoškolského pracovníka a přeplněné auly mohou způsobit snížení kvality výuky. Podle některých škol to dokonce ohrožuje talenty.

České vysoké školy by se také rády zaměřily na schopnější studenty a následovaly tak univerzity v USA a západní Evropě. „Na naší univerzitě máme trochu obrácený problém, protože k nám přicházejí spíše lepší studenti. Soutěž o dobré studenty je mezi školami vysoká, samozřejmě, že dobří studenti vyhledávají dobré školy,” vysvětluje západní trend profesorka na University of Denver Joan Winn.

„Říci, že u nás klesá kvalita výuky, je příliš silné tvrzení,” brání se proděkan pro vědu a výzkum na VŠE Ivan Nový. Zároveň však přiznává, že určitou masovostí může české vzdělávání trpět. „Studenti nedostávají na školách horší znalosti nebo menší znalosti, ale máte-li v posluchárně sto studentů, pak je prakticky nemožné rozvíjet jejich tvořivé myšlení, komunikační či prezentační dovednosti a analýzu problému.”

Vyšší počet studentů s sebou přináší také efekt rozevírání nůžek mezi lepšími a horšími studenty. Školy na tento fenomén chtějí reagovat programy pro talenty. „Uvědomili jsme si, že máme-li ve třídě ty rozevřené nůžky, tak se buď bavíme s nejlepšími studenty, a ti slabší ztrácí motivaci, nebo se bavíme s těmi slabšími, a ti nejlepší ztrácí motivaci,” uvedl Ivan Nový v Dobrém ránu s ČT. VŠE se tedy inspirovala u zahraničních škol a otevřela letos na Fakultě podnikohospodářské program pro elitní studenty.

„My máme taky nůžky,” přiznává Joan Winn. „Profesoři, kteří jsou zvyklí přednášet, rychle zjistí, kteří studenti jsou šikovní, mají široké znalosti a chtějí více, a ti pak nemohou zůstat v normální třídě. Vytváříme pro ně prostředí například formou menších seminářů, kde mohou vznikat spontánní a velmi podnětné diskuze.” Ideální pak je, vznikají-li pro každou úroveň studentů zvláštní semináře.

VŠE si od elitních programů slibuje zejména rozvoj odbornosti a kvalifikace svých studentů, kteří se uplatní na trhu práce snadněji, než studenti z jiných univerzit. Také tím vyjdou vstříc firmám, kterým univerzita nabídne rovnou své nejlepší žáky. Navíc tím může v očích potenciálních studentů aspirovat na pozici elitní vzdělávací instituce.