BESIP chce samostatnou dopravní výchovu, ministerstvo školství je proti

Dopravní výchova by měla být samostatným povinným předmětem. Prosazuje to organizace BESIP, kterou podporuje i ministerstvo dopravy. Proti je ale ministerstvo školství. Podle něj je výuka dopravní výchovy ve školách dostatečná. Školy mají kromě toho nově k dispozici interaktivní materiály, které jim pomáhají ověřit znalosti žáků v této oblasti.

Děti na prvních a druhých stupních základních škol mají dopravní výchovu povinnou od roku 2013. Jejich znalosti mohou učitelé testovat pomocí interaktivních materiálů, které teď školy dostávají.

S použitím interaktivních tabulí, tabletů a knížek se podle nich už rok učí děti v některých mateřských školách a na prvních stupních základních škol. Teď se praxe rozšíří i na druhý stupeň.

„Pro první stupeň je to naprosto výstižně a jasně dáno tím obrázkem. Na druhém stupni se už seznamují s ikonickými značkami a textem, tak aby byli připraveni na první řidičák,“ vysvětluje odborná konzultantka nakladatelství FRAUS Soňa Karpišová.

Materiály berou v potaz třeba to, že děti vnímají provoz úplně jinak a riziko dopravní situace neřeší. Když se například rozběhne přes přechod jedno dítě, následují ho bez rozmyslu i ostatní. Materiály doplňují i videa BESIPu a testy či cvičení mohou mít děti i doma ve svých počítačích nebo tabletech.

Dětské dopravní hřiště
Zdroj: ČT24

Učebnice ale nejsou povinné, a tak záleží na tom, kolik škol si je objedná. Každá škola kromě toho učí dopravní výchovu jinak. Pravidla silničního provozu jsou navíc součástí dalších předmětů.

Podle BESIPu je to problém, a dopravní výchova by se proto měla podle organizace stát samostatným předmětem. „Získáme tak daleko větší možnost měřit výstupy z této tematiky a pak lépe sledovat, zdali děti zvládají své učivo“, zdůvodnil to šéf BESIPu Martin Farář.

Ministerstvo školství ale se zavedením samostatné dopravní výchovy nepočítá. „Česká školní inspekce zjistila, že ta dopravní výchova je v celku dobře vyučována ve všech základních školách“, říká za ministerstvo Miroslava Salácová. Měnit se tak zatím nic nebude.

Události: BESIP chce samostatnou dopravní výchovu (zdroj: ČT24)