Analýza tunelu Blanka ukazuje řadu nejasností, stavba mohla být levnější

Praha – Právní analýza dosavadního postupu při výstavbě tunelového komplexu Blanka, kterou si Praha nechala zpracovat, potvrzuje nejasnosti kolem stavby. Kritizuje například smlouvu s firmou IDS (Inženýring dopravních staveb), která za Prahu na práce dohlížela. Auditoři také nedostali dokumenty, které by potvrzovaly náklady ve výši 3,8 miliardy korun. Analýzu zpracovala společnost White&Case.

„Mezi základní zjištění právní analýzy patří nedostatečná kontrola města nad průběhem stavby a možná potřeba vypisování veřejných výběrových řízení v případě víceprací,“ uvedla mluvčí magistrátu Tereza Krásenská. Audit prý teď slouží při vyjednávání Prahy s IDS i jednotlivými dodavateli o snížení ceny a také o termínu dokončení stavby. 

Analýza kritizuje především smlouvu s IDS, který měl dohlížet na kvalitu a cenu stavby. „Mandátní smlouva IDS podle našeho názoru obsahuje celou řadu nedostatků,“ uvádí audit. Smlouva podle něj IDS nemotivuje, aby dohlížel na nezdražování stavby a na včasné dokončení díla. Poukazuje také na to, že hlavní město nemělo přímou kontrolu „nad udělováním pokynů k provedení víceprací ze strany IDS společnosti Metrostav“.   

Auditoři na základě dokumentů, které dostali k dispozici, spočítali cenu prací o 3,79 miliardy korun nižší, než jakou dosud Praha předpokládala. Podle nich mohou za vyšší cenou stát práce, které ještě nebyly vykonány. „Nebyl nám však poskytnut žádný kvalifikovaný odhad s odůvodněním nezbytnosti provedení těchto prací,“ poznamenali auditoři. Magistrát měl také podle auditu vypsat výběrové řízení na ty práce, které o 20 procent překročily původní smlouvu – město tak prý mohlo ušetřit.  

Auditoři dále poukazují na fakt, že Blanka měla být dostavěna již letos v březnu. Nebyl jim ale předložen dokument, který by termín prodloužil. Z toho proto vyvozují, že magistrát může po Metrostavu, který tunel buduje, požadovat pokutu z prodlení. Podle smlouvy by taková pokuta mohla činit až 5,3 milionu korun za každý den zpoždění, a to až do výše 15 procent „přijaté ceny díla bez DPH“.   

Stavba tunelového komplexu začala již v roce 2007, délka severozápadní části městského okruhu bude téměř 6,4 kilometru. Doplní tak již provozovaných 17 kilometrů okruhu. Budování ale od počátku provází množství problémů. Během ražby se tunel třikrát propadl a Metrostav kvůli nehodám dostal od báňského úřadu několik pokut. Místní obyvatelé si také často stěžovali na hluk nebo prašnost ze stavby. Praha dosud také neví, kolik za stavbu zaplatí.

Vydáno pod