Závody Vodní záchranné služby v Třebíči

V České republice pracují u Červeného kříže místní skupiny vodní záchranné služby. Jejich cílem je pomocí dokonalé techniky snížit na všech vodních lokalitách nebezpečí utonutí. Během výcviku se členové zdokonalují v plavání, zachraňování tonoucího, učí se poskytovat první pomoc, zacházet se záchrannými pomůckami a ovládat různá plavidla. Co z toho se naučili, mohli prokázat na místních závodech.