Funkce OSN je stále zpochybňována

Praha – Mezi hlavní priority OSN patří klimatické změny, snižování chudoby ve světě a lidská práva, ke kterým se chystá i celoroční kampaň. Funkce organizace bývá ale v poslední době zpochybňována, a to především kvůli špatnému hospodaření s penězi a situaci v súdánském Dárfúru, kde už si válka připsala na vrub sta tisíce civilních obětí a dva miliony uprchlíků. Plánované rozmístění 26 tisíc spojeneckých vojáků spolu s Africkou unií se stále potýká s problémy.

„Generální tajemník pracuje denně ve spolupráci se světovými představiteli na tom, jak vyřešit mírové uspořádání, jak pomoci potřebným. Hovoří i s politiky jednotlivých zemí,“ obhajuje zástupce generálního tajemníka OSN pro komunikaci a informace Kiyotaka Akasaka. Podle něj působí v mírových operacích v súdánském Dárfúru, Iráku, Blízkém východě či Afghánistánu přes 100 tisíc lidí a chystají se další. Problém je ale v zásadních otázkách, kdy bývá velmi obtížné najít shodu. „Generální tajemník proto zapojil i diplomacii a Rada bezpečnosti OSN přišla s rezolucí o rozmístění mírových sil,“ dodal Akasaka.

V prosinci se mají v Bali sejít členské země OSN, aby začaly nové kolo jednání o klimatických změnách. Schůzky by měly být dokončeny do roku 2009 a všechny státy OSN se do nich musí zapojit. Platnost Kjótského protokolu vyprší už v roce 2012. Svět se tedy do té doby musí shodnout na počátečním bodu jednání a zahájit intenzivní debaty. „Na chudé země působí klimatické změny mnohem více. Mnoho z nich se s nimi nedokáže vypořádat. Nemají takové finanční zdroje, aby dokázaly čelit hurikánům, zvyšující se hladině moří či záplavám,“ myslí si Akasaka. Vyspělé státy by se proto podle něj měly snažit omezovat produkci skleníkových plynů.

Kiyo Akasaka se přijel do Prahy podívat na fungování informačního centra OSN, které v Praze působí už od roku 1947 a je součástí sítě informačních center ve více než 70 zemích světa. Plní i úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice. Mezi jeho základní úkoly patří poskytování informací o činnosti celého systému OSN. Vydávání měsíčníku UNbulletin, pořádání vzdělávacích seminářů, tiskových konferencí, informačních kampaní a výstav. Poskytuje informační servis newyorskému ústředí a ostatním organizacím systému.