Hypotéza o velkém třesku spatřila světlo světa

Washington - Na začátku si lidé mysleli, že vesmír se nerozpíná. Nikdo se nezabýval tím, jestli má nějaký začátek nebo konec a kdy vlastně vznikl. Všichni byli přesvědčeni o tom, že bude navždy v prakticky nezměněném stavu. Až publikace amerických vědců Ralpha Alphera a Georgie Gamowa změnila všechny dosavadní hypotézy. Tito Američané přišli s teorií o vzniku vesmíru tzv. velkým třeskem.

Tato hypotéza je až dosud všeobecně považována za jednu z nejvlivnějších vědeckých studií 20. století, která otevřela prostor pro kosmologii coby skutečnou vědu. Podle této teorie začal vesmír horkou explozí. Třesk následně vystřelil hvězdy a galaxie do všech stran prudce expandujícího kosmu.

Většina odborníků tehdy ale nebrala Gamovu teorii vážně. Laická i odborná věřejnost bezmezně věřila tzv. hypotéze stacionárního vesmíru, kterou ve stejném roce vypracoval Fred Hoyle. Anglický astrofyzik prezentoval vesmír jako prostor o stále stejné hustotě. Ačkoli připustil jeho roztažnost, domníval se, že prázdná místa pravidelně zaplňuje vesmírná hmota.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Více fotek
  • Ilustrační foto. autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/62/6138.jpg
  • Ilustrační foto zdroj: NASA http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/113/11231.jpg