Izraeli se splnil dávný sen

Jeruzalém - Izrael je navzdory mnoha pokusům o jeho zničení prosperující demokracií se silnou ekonomikou, rozvinutou vědou či technologiemi. Nicméně po celou dobu své existence se potýká s palestinským problémem a s ne zrovna přátelskými vztahy s některými muslimskými zeměmi. Sen mnoha generací Židů po celém světě se naplnil 14. května 1948, kdy David ben Gurion vyhlásil v Tel Avivu nezávislý stát Izrael (podle židovského kalendáře 8. května).

Po pouhých sedmi hodinách jej však napadla vojska okolních arabských zemí, čímž se začala psát krvavá moderní historie židovského státu. Ačkoli se četné arabské země snažily léta „zahnat Židy do moře“, a neváhaly se k tomu spojit s kýmkoli, Izrael přežil a stal se blízkovýchodní mocností. 

Československo uznalo Izrael pět dní po vyhlášení nezávislosti, bleskově mu poskytlo vojenskou pomoc (letadla a pušky) a půjčilo letiště v Žatci k výcviku. Jak řekl první izraelský premiér ben Gurion: „Československo zachránilo Izrael před porážkou a zničením.“ Tehdy také vznikla báseň jednoho z nejznámějších izraelských básníků Natana Altermana oslavující „českou pušku“, která se dostala do slabikářů židovských dětí.