O čem bude sněmovna jednat

Program mimořádné schůze poslanecké sněmovny

Novela zákona o nezaměstnanosti

Novela chce zkrátit podporu v nezaměstnanosti o měsíc a změnit její výši. Vláda navrhuje, aby:

 • nezaměstnaní do 50 let pobírali podporu 5 měsíců (místo 6)
 • nezaměstnaní od 50 do 55 let 8 měsíců (místo 9)
 • nezaměstnaní nad 55 let 11 měsíců (místo 1 roku)
 • nezaměstnaní dostávali v prvních 2 měsících 65 % předchozího průměrného čistého příjmu, v dalších 2 měsících 50 % a ve zbytku 45 % (dnes dostávají 3 měsíce 50 % výdělku, pak 45 %)
 • omezení sociálních dávek dlouhodobě nezaměstnaným, kteří odmítnou nastoupit na rekvalifikaci či pracovat určitý počet hodin dobrovolnicky

Novela také zavádí systém zelených karet pro cizince:

 • lidé ze zahraničí by se mohli ucházet o místa, která se úřadu práce nepodařilo 30 dní obsadit zájemcem z ČR či EU
 • zelená karta by jim zajistila pobytové i pracovní povolení v jednom dokumentu

Odkladu účinnosti služebního zákona

 • upravuje podmínky práce ve státních úřadech
 • byl schválen již v dubnu 2002, jeho účinnost ale byla již třikrát posunuta
 • nyní chce kabinet úplnou účinnost zákona odložit na rok 2012

Zákon o státní sociální podpoře

 • má sjednotit systém vyplácení dávek v Praze a ostatních krajích

Novela zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • upravuje působnost lékařské posudkové služby