Kdo všechno se účastnil slavnostní přehlídky

Praha - Na dnešní společné přehlídce jednotek Armády ČR (AČR) a jednotek integrovaného záchranného systému k 90. výročí vzniku Československa bylo v průvodu přes 2 100 osob a 196 kusů armádní techniky. Nad Prahou proletěly stíhačky Gripen, ale pošmourné počasí znemožnilo divákům je vidět, pouze je slyšeli. Čelo průvodu tvořily Čestná stráž AČR a Hradní stráž, sledovány vojenskými, policejními a hasičskými jednotkami.

Čestná stráž AČR - její tradice sahá do roku 1918, kdy funkci zastávala čestná rota pražského Pěšího pluku 28, v říjnu 1945 vznikl Strážní prapor Posádkového velitelství Velká Praha s čestnou rotou. V březnu 1952 vznikl samostatný strážní prapor k ochraně pražských vojenských objektů, zabezpečení slavnostních akcí a reprezentaci armády na veřejnosti. V létě 1995 byl reorganizován na Čestnou stráž AČR. Ročně absolvuje na 400 slavnostních, smutečních a pietních aktů, včetně zahraničních.

Hradní stráž - historie začala nařízením Vrchního velitelství čs. branné moci ze 7. prosince 1918, kdy byla pověřena ostrahou sídla prezidenta pěší setnina 28. pěšího pluku. Nyní plní úkoly ostrahy a obrany sídel prezidenta a reprezentační povinnosti spojené s výkonem jeho funkce. Je přímo podřízena vojenské kanceláři prezidenta republiky.

4. brigáda rychlého nasazení - elitní expediční brigáda plnila za 14 let existence řadu důležitých úkolů. Své kvality prokázala v zahraničních operacích v Bosně, Albánii, Makedonii, Kosovu, Kuvajtu, Iráku a Afghánistánu. Brigáda se podílela také na odstraňování následků povodní v letech 1997 a 2002.

102. průzkumný prapor generála Karla Palečka - získává informace o činnosti protivníka, terénu a počasí z prostoru bojové činnosti, které jsou potřebné pro rozhodování velitelů. Má zkušenosti ze zahraničních operací. Jeho historie sahá do roku 1994, kdy v posádce Kroměříž vznikl 2. odřad hloubkového průzkumu. K 61. výročí konce druhé světové války propůjčil praporu prezident 8. května 2006 historický název generála Karla Palečka, hrdiny první i druhé světové války. Paleček je považován za jednoho ze zakladatelů československého výsadkového vojska.

7. mechanizovaná brigáda - od roku 1999 má titul Dukelská. Je budována jako rozhodující palebná a úderná síla těžkého typu. Plní úkoly v zahraničních mírových misích, nyní jsou její příslušníci v provinčním rekonstrukčním týmu v Afghánistánu. Historie brigády souvisí s třísetletou vojenskou tradicí Kroměříže jako posádkového města. V roce 1715 tam byl přesunut Pěší pluk číslo 3 arcivévody Karla. Od roku 2004 je brigáda v Hranicích na Moravě.

31. brigáda radiační, chemické a biologické ochrany - slouží potřebám armády i integrovaného záchranného systému. Zasáhla by v případě havárie jaderných elektráren Dukovany a Temelín. V současnosti plní úkoly v misích v Afghánistánu. Novodobá historie je založena na působení českých chemiků v Perském zálivu v roce 1990 a na účasti v operacích v Bosně a Hercegovině. Jednotka se podílela na ochraně proti zbraním hromadného ničení na olympijských hrách v Řecku 2004, na summitech NATO v Istanbulu, Praze a Rize a na letošním summitu latinskoamerických zemí v peruánské Limě.

13. dělostřelecká brigáda - byla vytvořena 1. prosince 2003, má poskytovat palebnou podporu mechanizovaným útvarům. Účastní se misí KFOR, plnila úkoly v Iráku a od února je v Afghánistánu. Základem tradic je rok 1950, kdy v posádce Strašice vznikla 3. dělostřelecká brigáda. V říjnu 2005 propůjčil prezident republiky brigádě bojový prapor a při příležitosti 90. výročí vzniku ČSR jí udělil čestný název Jaselská.

25. protiletadlová raketová brigáda Strakonice - její historie sahá do roku 2000, kdy v lednu vznikla 43. protiletadlová raketová brigáda. Roku 2007 byl do výzbroje zaveden mobilní raketový komplet krátkého dosahu RBS-70.

14. brigáda logistické podpory - zabezpečuje všechny druhy doprav a přeprav osob, techniky a materiálu, opravu vojenské techniky, vyprošťování a odsun techniky. Zabezpečuje úklid bojiště a podporuje zdravotnické a poštovní služby. Prapor navazuje na činnost automobilního oddílu z roku 1920 a následně na činnost 30. automobilního praporu z roku 1961.

101. spojovací prapor Lipník nad Bečvou - jeho historie se píše od 1. září 1962, kdy v Dašicích u Pardubic vznikl 52. kabelosměrný pluk.

V průvodu byli rovněž příslušníci velitelství sil podpory a výcviku, ředitelství logistické a zdravotnické podpory, zástupci Univerzity obrany a Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy ministerstva obrany, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru.

Přehlídku doprovázela Vojenská hudba Tábor, která byla založena 1. září 1963 a tradičně patří mezi nejlepší armádní dechové orchestry.