Zemřel historik Josef Polišenský

Praha - Krátce po svých pětaosmdesátých narozeninách zemřel 11. ledna 2001 jeden z největších českých historiků 20. století profesor Josef Polišenský. Polišenský byl odborníky uznávaný znalec nejen novodobých českých dějin, ale i dějin Velké Británie, Nizozemí, Iberského poloostrova či Latinské Ameriky. Narodil se v Prostějově, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval historii a anglistiku, kde byl žákem Josefa Šusty, Karla Stloukala a Viléma Mathesia. V roce 1957 byl jmenován profesorem obecných dějin.

Podnikl řadu badatelských cest do zahraničí, hostoval na univerzitách v Santiago de Chile, v kalifornském Berkeley i v Moskvě. Byl zahraničním členem Královské nizozemské a Rakouské akademie věd. V několika světových jazycích publikoval více než 120 knižních titulů. Za vědeckou práci získal mimo jiné Řád aztéckého orla v Mexiku a Cenu Antonína Gindelyho v Rakousku.

V roce 1967 spoluzaložil na Karlově univerzitě Středisko ibero-amerických studií.