Bílá Voda uspořádala Svatováclavské setkání

Obec Bílá Voda na Javornicku zorganizovala u příležitosti svátku sv. Václava 28. září vzpomínkovou akci Svatováclavské setkání. Akt připomněl hrdinství a strádání řádových sester násilně odsunutých v 50. letech z bývalých působišť do pohraničí, do Bílé Vody. Setkání zahájilo krátké zamyšlení na místním hřbitově, kde bylo pohřbeno na 700 řádových sester. Ten byl prohlášen za národní kulturní památku v roce 2000 u příležitosti 50. výročí zahájení deportace členů církevních kongregací. Slavnosti vyvrcholily varhanním koncertem v místním kostele Navštívení Pany Marie.