Dubňany hostily výkvět moravského zpěvu

Na 200 zpěváků z třinácti sborů z Kyjovska, Podluží, Mikulovska, Veselska a Uherskohradišťska se sešlo v Dubňanech na jednom z největších vystoupení tohoto druhu na Slovácku. Celkem se jednalo již o osmnácté setkání příznivců a provozovatelů lidové hudby. Domácí sbor se předvedl tzv. váleným verbuňkem v podání hodového stárka. K vidění byly vidět všechny druhy tohoto ohnivého tance zapsaného i do seznamu UNESCO.