Ve Zlíně odměňovali statečné

Ve Zlíně se konal 6. ročník předávání Ceny Salvator a Ceny hejtmana Zlínského kraje. Jde o ocenění hrdinů Zlínského kraje v kategorii občan, hasič, zdravotník, policista a v kategorii ostatní složky integrovaného záchranného systému. Všichni ocenění neočekávali za své činy žádné pocty a vždy se rozhodovali podle svých pocitů. Celý slavnostní akt doprovázel bohatý kulturní program. Všichni ocenění dostali skleněnou plastiku, speciálně vytvořenou pro tuto slavnostní příležitost.  

Video Reportáž Miroslava Dočkala
video

Reportáž Miroslava Dočkala