Ve Zlíně odměňovali statečné

Ve Zlíně se konal 6. ročník předávání Ceny Salvator a Ceny hejtmana Zlínského kraje. Jde o ocenění hrdinů Zlínského kraje v kategorii občan, hasič, zdravotník, policista a v kategorii ostatní složky integrovaného záchranného systému. Všichni ocenění neočekávali za své činy žádné pocty a vždy se rozhodovali podle svých pocitů. Celý slavnostní akt doprovázel bohatý kulturní program. Všichni ocenění dostali skleněnou plastiku, speciálně vytvořenou pro tuto slavnostní příležitost.