Prohlášení Jiřího Janečka

Prohlášení generálního ředitele České televize Jiřího Janečka k předvolebnímu spotu Národní strany:

Poté, co jsem se osobně seznámil s projekcí volebního spotu Národní strany, rozhodl jsem se dát příkaz k okamžitému zastavení vysílání tohoto spotu na obrazovce České televize. Činím toto rozhodnutí na vlastní odpovědnost. Původně jsme hodlali přispět k zastavení vysílání trestním oznámením, ale k tomu by nemuselo dojít s potřebnou rychlostí. Národní strana má možnost dodat náhradní spot s nerasistickým obsahem. O svém rozhodnutí budu informovat předsedu Rady České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Jsem připraven na kritiku tohoto rozhodnutí a věřím, že se mi jej podaří obhájit. Jestliže nikoliv, jsem připraven nést následky. Česká televize se nemůže jakýmkoliv způsobem podílet na rasismu a xenofobii.

Mgr. Jiří Janeček

generální ředitel ČT