Dětem azylantů pomáhá nové integrační centrum

Děti na Základní škole v Kostelci nad Orlicí mají mezi sebou neobvyklé spolužáky, kteří jsou původem ze vzdálených zemí, jako je Sýrie, Kazachstán nebo třeba Mongolsko, a bydlí ve zdejším azylovém středisku. Děti z exotických zemí většinou špatně hovoří česky, a tak se ve škole obtížněji zařazují mezi spolužáky. Proto se vedení školy snaží těmto dětem pomoct jak ve výuce, tak v integraci do kolektivu. K tomu by jim mělo napomáhat i nové Integrační centrum, což je upravená učebna. Zde se konají různé akce, které ukazují různost jednotlivých národů a zároveň stmelují děti mezi sebou. Peníze na činnost pocházejí z evropských dotačních fondů.

Video Reportáž Pavla Vrby
video

Reportáž Pavla Vrby