Hranice bez kontrol - Schengenské dohody v stoupily v platnost

Brusel - Takzvané Schengenské dohody o volném pohybu osob, na jejichž základě byly zrušeny pravidelné hraniční kontroly mezi signatářskými zeměmi, vstoupily v platnost právě 26. března. Završili tím desetiletý proces odbourávání všech kontrol osob i zboží započatý podpisem smlouvy v roce 1985 ve vesnici Schengen na pomezí hranic Lucemburska, Německa a Francie. Dohoda předpokládá, že na území „Schengenu“ se mohou osoby i zboží volně pohybovat na kterémkoliv místě bez kontrol. Ty zůstaly pouze na vnějších hranicích se státy, které nejsou členy systému. Česko se k schengenskému prostoru připojilo v prosinci 2007. První dohodu o zrušení hraničních kontrol uzavřeli zástupci Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Francie a Německa v lucemburském Schengenu 14. června 1985. Tamtéž byla o pět let později podepsána i prováděcí úmluva a oba dokumenty vstoupily v platnost tedy koncem března 1995. Od roku 1999 jsou schengenské dohody součástí unijní legislativy, takže každá nová země vstupem do EU přistupuje i k schengenským dohodám. Součástí prostoru bez hraničních kontrol se však nováčci fakticky stávají až po splnění všech podmínek.

Absenci hraničních kontrol na vnitřních hranicích kompenzuje rozsáhlá spolupráce a standardy, které stanovují pravidla od policejní a justiční spolupráce přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu osobních údajů. Z hlediska bezpečnostního mají všechna tato opatření znemožnit zneužívání svobody pohybu ke kriminálním aktivitám.

Počet zemí, které se k schengenskému prostoru připojily, postupně narůstal. V současnosti jsou do něj zapojeny všechny země Evropské unie s výjimkou Kypru, Británie, Irska, Bulharska a Rumunska. Naproti tomu Island, Norsko a Švýcarsko jsou součástí Schengenu, ačkoli nejde o členy EU.

Přehled států zapojených do schengenské spolupráce zde:

Památník podpisu první schengenské smlouvy
Zdroj: Wikipedia