AVÍZO: Posvícenská misijní sobota v Lobendavě

Posvícensko-misijní sobota se uskuteční 23. 10. v Lobendavě v okrese Děčín nedaleko Šluknova. Na úvod bude sloužena mše svatá za účasti dětí, mladých a přátel (absolventi hudebních dílen pořádaných na místní faře), dále program bude pokračovat podzimním trhem s prodejem ovoce (jablka, hrušky, apod), kozích sýrů (z místní eko farmy), proutěného zboží, ptačích budek a krmítek (výrobky z chráněných dílen z okolí). Po tomto trhu bude následovat přednáška na téma mise a misie, od člověka, který se přímo účastnil mnohých operací armády NATO v Afganistánu, Iráku, Srbsku, apod.).

Na závěr se sejdeme v místním kostele Navštívení Panny Marie a budeme se společně modlit za misie, za pokoj a mír ve světě, za dobré dílo u nás i v zahraničí.

Akci organizují Ivana a Martin Kerhartovi za Římskokatolickou farnost Lobendava.

Lobendava - hlavní oltář v kostele Navštívení Panny Marie
Lobendava - hlavní oltář v kostele Navštívení Panny Marie
Více fotek
  • Lobendava - hlavní oltář v kostele Navštívení Panny Marie autor: Martin Kerhart, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2040/203980.jpg
  • Lobendava - interiér kostela Navštívení Panny Marie autor: Martin Kerhart, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2040/203983.jpg
  • Poutní soška sv. Anny Samotřetí - fara Lobendava autor: Martin Kerhart, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/21/2040/203985.jpg