Kolínské centrum sociálních služeb Kolárka

Koncem roku 2009 bylo započato se stavbou komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb Kolárka. Centrum se otevřelo pro širokou veřejnost a nabízí velké spektrum odborných sociálních a psychosociálních služeb. Služby jsou určeny zájemcům ve věkovém rozpětí od dětí v základních školách až po seniory. Scházejí se zde také dva kluby důchodců. Na financování se podílely zdroje Evropské unie, předfinacování a spoluúčast hradilo město Kolín. Centrum Kolárka je otevřené od devátého září letošního roku.

Video Reportáž Denisy Mokřížové
video

Reportáž Denisy Mokřížové